torsdag 29 maj 2014

Ytterligare fem enkla tips till för att bli lyckligare

Nu kommer jag att berätta om dem fem kvarvarande saker som forskningen visar att vi kan bli lyckligare av. De fem tidigare skrev jag om här och många av dem har jag tidigare skrivit om flera gånger. Tipsen har jag lånat, förkortat och översatt från bufferapp.com:
Håll dig lugn och hjälp andra!
bild lånad från www.keepcalm-o-matic.co.uk

6. HJÄLP ANDRA – 100 TIMMAR OM ÅRET ÄR MAGISKT:  Ett av de mest motsägelsefulla råd jag funnit när det handlar om att bli lycklig är att hjälpa andra. Faktum är att 100 timmar/år (eller två timmar i veckan) är den optimala tiden vi borde hjälpa andra för att berika våra egna liv: …När forskare intervjuade mer än  150 personer om deras senaste köpfann de att pengar som spenderats på aktiviteter som t ex konserter och middagar ute, gav mycket mer nöje än materiella ting som skor, TV eller dyra klockor. Att spendera pengar på andra människor, s k "socialt spenderande,” gör oss riktigt lyckliga. The Journal of Happiness Studies publiserade en studie som undersökte det ämnet: Deltagare drog sig till minnes tidigare inköp de gjort för sin egen del eller för någon annan och rapporterade så om sin lyckokänsla Efteråt fick deltagarna välja om de skulle spendera en massa pengar på sig själva eller på någon annan. Deltagarna mindes bäst hur inköp till någon annan fick dem att känna sig oerhört mycket lyckligare direkt, enligt vad de mindes. Viktigast av allt är dock att ju lyckligare deltagarna kände sig ju troligare var det att de skulle spendera mycket på någon annan i den nära framtiden. Så att spendera pengar på andra gör oss lyckligare än att köpa något till oss själva.
Hur är det då med att spendera tid på andra? En studie på frivilliga i Tyskland upptäckte hur de frivilliga påverkades när deras möjlighet att hjälpa andra togs bort:   Kort efter att Berlin-muren föll, men innan Tyskland återförenades samlades data in av GSOEP i Östtyskland. Frivilligarbete var då fortfarande vanligt. P g a återföreningen kollapsade en stor del av infrastrukturen av frivilligarbete (t ex idrottsklubbar) och människor förlorade slumpmässigt tillfällen att vara frivilliga. Baserat på en jämförelse av det subjektiva välmåendet för dessa människor och en kontrollgrupp som inte förändrat sitt frivilligarbete, stöddes hypotesen att frivilligarbete ger livet en högre grad av tillfredsställelse. I boken Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being förklarar professor Martin Seligman vid University of Pennsylvania hur vi kan förbättra våra egna liv genom att hjälpa andra:  "vi forskare har funnit att det viktigaste för att det hormon som genast gör oss lyckliga ska höjas är att vara vänliga. det är mer pålitligt än något annat vi prövat."
leende indiskor på Skattskolan i Mumbai, Indien i november 2001
7. LE OFTA – DET KAN LINDRA SMÄRTA  Bara att le kan få oss att må bättre, men ännu effektivare är det när vi också tänker positiva tankar:  Enligt en studie vid Michigan State University föreslås affärs-studerande inom serviceyrken som vänder sig till kunder att låtsas-le hela dagen får dem att må sämre och gör dem mindre produktiva. De som däremot ler pga kultivede positiva tankar på t ex en resa eller barn som uppträder mår allt bättre gör dem mindre tillbakadragna. Självklart är det viktigt att öva på att verkligen le, när du gör det med ögonen och hela kroppen. Det är väldigt enkelt att se skillnaden så gör dig själv lyckligare genom att le äkta! Enligt PsyBlog kan ett leende förbättra din uppmärksamhet och göra dig bättre på kognitiva områden: Att le gör att vi mår bra och det gör att vår uppmärksamhet ökar, vi blir mer flexibla och kan lättare se helheten. Leendet är ett sätt att minska smärta vid upprörande situationer. Psykologer kallar detta för facial feedback hypotesen. Även när vi tvingar fram ett leende får det oss att må bättre [precis som dr Kataria, som skapat skrattyogan säger.]
Ur min video Förväntan från november 2012
8. PLANERA EN RESA – MEN ÅK INTE  Till skillnad från att verkligen ta ledigt  verkar det som att planera för resan kan göra oss lyckligare. En studie som  publiserats i tidskriften Applied Research in Quality of Life visade att mest lyckliga är vi under planeringsstadiet av en semesterresa när vi kan njuta av förväntningarna:  I en studie visade effekterna av förväntningarna på en semesterresa gjorde de undersökta lyckligare i hela åtta veckor. Efter semesterresan sänktes lyckonivån snabbt till normalnivån för de flesta. Shawn Achor uttrycker det så här:  En studie fann att människor som bara tänkte på att se sin favoritfilm höjde endorfinnivån med 27%.  Om du inte kan ta ledigt och åka på semester nu, så skriv ändå in något i din kalander, även om det är en månad eller ett år fram i tiden. Då kan du när som helst planera inför det och då bli lyckligare!
bild lånad från www.spiritscienceandmetaphysics.com

9. MEDITERA – OMPROGRAMMERA DIN HJÄRNA FÖR LYCKA  Meditation utropas ofta som en viktig vana för att kunna fokusera, se klart och öka uppmärksamheten, precis som det hjälper oss att vara lugna. En studie från Massachusetts General Hospital skannade hjärnan hos16 peersoner före och efter att de deltog i en åttaveckors kurs i Mindfulness och Meditation. Studien publiserades i Januari-numret av Psychiatry Research: Neuroimaging och drog slutsatser av kursen. Vissa av deltagarnas hjärnor visade att de delar som associeras med medlidande och medkänsla växte medan de delar som associerar till stress krympte. Meditation gör bokstavligt talat så att ditt sinne klarnar och lugnar dig, det har ofta bevisats som det mest effektiva sättet att leva lyckligare. Jag tror att detta förklarar det bäst:  lugnande hjärnvågor gör dig lycklig. Enligt Shawn Achor kan meditation faktiskt göra dig lycklig för lång tid:  Studier visar att att minuterna strax efter meditationen känner vi oss lugna och nöjda,  samtidigt som det höjer vår medvetenhet och vår empati. Forskning visar också att vanlig meditation permanent kan omprogrammera hjärnan för att höja lyckonivån.  Det faktum att vi kan ändra strukturen i våra hjärnor genom meditation är förvånande och innebär att hur vi mår idag är något vi kan förändra med våra tankar!
Inget  som görs av snällhet, hur litet det än är,
är någonsinbortkastat

Bild lånad från tacklingourdebt.com
10. VAR TACKSAM – ÖKA BÅDE LYCKA OCH TILLFREDSSTÄLLELSE  Det här verkar som en enkel strategi, men jag har personligen sett den enorma skillnaden i mitt sätt att se på saker och ting. Det finns enormt många sätt att visa tacksamhet, från att skriva upp vad du är tacksam för till att dela tre bra saker som hänt varje dag med en vän eller din partner eller att alltid visa översvallande tacksamhet mot de som hjälper dig. I ett experiment där några deltagare noterade sådant de var tacksamma för varje dag blev deras humör oerhört mycket bättre bara av detta lilla: Att vara tacksam visade gruppers höjda välbefinnande genom 3 olika studier, med helt olika deltagare i grupperna. Effekten visade en så positiv skillnad att den tycktes vara helt robust. Resultaten visar att ett medvetet fokus på positiva skeenden har känslomässiga och mellanmänskliga fördelar. The Journal of Happiness studies publicerade ett experiment som använde brev om tacksamhet för att undersöka hur tacksamhet påverkar vår lyckonivå:  Deltagarna var 219 män och kvinnor som skrev tre brev om tacksamhet under en 3 veckors-period.  Resultatet visade att det ökade deltagarnas lycka och tillfredsställelse, medan det sänkte de deprimerande tankar de annars hade.
Jag älskar verkligen denna bild av Titanic-överlevaren
och keramikern Beatrice Wood från growingbolder.com.
Allt är tack vare konst, böcker, choklad och unga män
Jag hoppas att jag kommer att behålla hennes attityd som gammal!
Ett snabbt sista faktum: Att bli äldre kommer att göra dig lyckligare. Det är intressant att när vi blir äldre, särskilt efter medelåldern, blir vi naturligt lyckligare. Det debatteras en del om varför, men forskare har några idéer: Forskarna, inklusive författaren själv, har funnit att äldre människor som visas bilder av ansikten och situationer tenderar att fokusera på och minnas de lyckligare sådana framför de mer negativa sådana. Andra studier har upptäckt att när människor blir äldre söker de upp situationer som lyfter deras humör — exempelvis att vårda sina cirklar med vänner och bekanta och skära av de som gör att de mår dåligt. Andra experiment har visat att äldre vuxna lär sig att släppa förluster och besvikelser eller mål man inte uppnått och istället sikta mot annat som får dem att må bättre. Så om du tror att det kommer att bli förfärligt att bli äldre kan du istället vara säker på att du antagligen istället kommer att utvecklas till att bli mer positiv än du antagligen är nu."

Inga kommentarer: