tisdag 20 maj 2014

Sagoslottet i Alnarp

Igår var jag till Alnarp slott och slottspark, ett fantastiskt slott som byggdes för Alnarps lantbruksinstitut 1862 och den första agronomkursen startade därmed.
 
 Alnarp ligger mitt emellan Malmö och Lund och är som ett riktigt engelskt sagoslott, där har SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) sitt universitetsområde inkl elevbostäder, för fakulteterna för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, liksom LTV-fakulteten.
Fantastiskt Blåregn täcker slottsfasaden och doftar liljor
Egendomen omtalas redan på 1100-talet, som Alnethorp och i äldre handlingar förekommer senare också namnen Alnorp, Alnerup och Allerup. De tidigaste ägarna av gårdens är ingenting känt om, men åtminstone från senare delen av medeltiden var Alnarp sätesgård för medlemmar av flera betydande skånsk-danska adelssläkter.
Alnarpsparken är numer landets störta botaniska trädgård (då stora delar av Göteborgs botaniska tyvärr frusit bort) och har den näst största samlingen vad gäller arter och varieteter av träd och buskar. Den är dessutom öppen för allmänheten året om.
Varje år mot slutet av maj anordnas Alnarpsdagen, som i år sker den 25 maj kl 10 - 16. Stående programpunkter är guidade visningar av parken, växtdoktorn, försäljning av krukväxter, trädvård, visning av bibliotek och lantbruksmuseum och trädgårdsritning.  Läs årets program här!
För tillfället arbetar de även på att bygga upp Nordens största samling av Magnolia på Alnarp, så här kan ett träd och blommor skådas närmare.
Min favoritväxt, Klematis, finns också i många varianter där.
En Alpklematis klättrar i ett träd
På  Alnarp låter de t ex träs som blåst omkull ligga så att det ska vara mer som en urskog än som en park.
Solgult Gullregn framför en bänk och en omkullblåst stam
På flera ställen i parken finns böcker med inplastade informationsblad utställda.
Något jag uppskattar mycket för den information man då kan läsa sig till om miljön och om växterna.
Hängbok är en växt jag inte ens kände till innan, men nu tycker är fantastiskt vacker och jag kan tänka mig på höstarna med helt röda blad..
Hängbok har en lugnande inverkan, så vid
t ex provtillfällen kramar elever den ofta tydligen
Ytterligare något fantastiskt är Näsduksträdet [Davidia involucrata var. vilmoriniana] nedan. Det är så vackert med sina vita blommor
Ramslöken har dock spridit sig vill och dödat såväl vitsippor som annan växtlighet, vilket varnas för.
Ska jag sätta sådan måste jag alltså gör som med t ex timjan och pepparrot och sätta det i en kruka så det inte sprider sig.
Så här i syrenens tid är det verkligen en fröjd arr vandra runt i Alnarpsparken omgiven av doftande blomster och lövträd.
.

Inga kommentarer: