torsdag 22 maj 2014

Fem enkla saker för att finna och behålla lyckan

Nu kommer jag att berätta om fem enkla saker som forskningen visar att du kan bli lycklig av. Många av dem har jag tidigare skrivit om flera gånger och dem har jag lånat, förkortat och översatt från bufferapp.com:

"Lycka är ju så intressant eftersom vi alla tror att det finns helt olika sätt att finna den på. Naturligtvis är vi därför besatta av de. Jag skulle älska att bli lyckligare och jag är säker på att det skulle alla andra med så jag tänkte att det skulle vara  intressant att hitta några sätt att bli en lyckligare människa på som faktiskt bevisats av vetenskapen. [Det brukat jag i o f s nästan alltid göra här på bloggen.] Här är tio av de bästa sätt jag funnit:

1. TRÄNA MER – 7 MINUTER KAN RÄCKA  Du kanske har hört nyligen om att vetenskapen nämnt just 7 minuterThe New York Times [rapporterade om det, men från början var det American College of Sports Medicine som först publicerade det.] Så om du tror att träning har du inte tid med så kanske du kan bli vältränad ändå.
Träning har en sådan djupgående effekt på vår lycka och vårt välmående att det bevisats vetenskapligt att det är den effektivaste strategin mot depression. I en studie det refereras till i Shawn Achors bok, The Happiness Advantage, jämfördes tre patientgrupper som behandlades mot depression, varav en grupp gjorde det med träning. Resultaten av studien förvånar verkligen. Även om de tre grupperna upplevde liknande förbättringar i lycko-nivån till att börja med visade sig fortsättningen skilja en hel del:  Grupperna testades sex månader senare för att undersöka vilka som fått återfall. Av de som bara ätit medicin hade 38% återfallit i depression. De i den grupp som både medicinerade och tränade hade det gått lite bättre för, eftersom de hade en 31%-ig andel återfall. Störst chock kom dock från den tränande gruppen: Av dem visade sig enbart 9 % ha fått återfall! Du behöver inte vara deprimerad för att tjäna på att träna, dock. Träningen kan hjälpa dig att sklappna av, öka hjärnans kraft och t o m förbättra din kroppskänsla, ävenom du inte gått ned i vikt.
En studie i Journal of Health Psychology fann man att tränande människor känner bättre för sina kroppar även om de inte förändrats fysiskt: Kroppsvikt, form och kroppsbild förbättrades hos 16 män och 18 kvinnor före och efter både 6 × 40 min träning och  6 × 40 min läsning. Varken kroppsvikt eller form förändrades. Olika aspekter av kroppsbilden, förbättrades dock efter träning jämfört med innan. Vi har undersökt träning på djupet tidigare och tittat på vad den gör med våra hjärnor, som hur den släpper ut proteiner och endorfiner som gör oss lyckligare.
2. SOV MER– SÅ BLIR DU MINDRE KÄNSLIG FÖR NEGATIVA KÄNSLOR Vi vet att sömn hjälper våra kroppar att återhämta sig och självläka, samt att det hjälper oss att fokusera och bli mer produktiva. Det har visat sid att det också är viktigt för vår lycka.
I boken NutureShock förklarar Po Bronson och Ashley Merryman hur sömn påverkar hur vi mår: Negativa händelser bearbetas i amygdalan [vårt emotionella centrum i ­hjärnan], medan positiva och neutrala minnen processas i hippocampus [som har hand om våra minnen]. För lite sömn slår hårdare mot hippocampus än mot amygdalan. Därför innebär sömnbrist att vi har svårt att komma ihåg våra positiva minnen, medan de negativa finns kvar som om inget hänt. I ett experiment av Mathew Walker, försökte college-studenter som berövats sömn att minnas en lista med ord. De kunde minnas 81% av de negativa orden, som cancer. Däremot kunde de enbart minnas 31% av de positiva eller neutrala orden, som sol eller korg. BPS Research Digest upptäckte en annan studie som bevisar att sömn påverkar vår känslighet för negativa känslor. När man undersökte hur vi tolkar ansiktsuttryck under en dag, undersökte forskarna hur känsliga deltagarna var till positiva och negativa ansiktsuttryck. De som jobbade hela eftermiddagen utan att vila blev mer känsliga för rädsla och ilska senare på dagen. Däremot blockerade en tupplur under försöket den känsligheten och gjorde t o m att de negativa känslorna för ilska och rädsla medan de förstärkte graden av positiva (lyckliga) uttryck. Naturligtvis påverkar hur bra (och hur länge) du sover antagligen hur du mår när du vaknar.
3. FLYTTA NÄRMARE JOBBET – KORT AVSTÅND ATT PENDLA ÄR VÄRDEFULLARE ÄN ETT STORT HUS  Vårt pendlingsavstånd till jobbet har, förvånansvärt nog, stor betydelse för vår lycka. Att vi gör det två gånger om dagen, fem dagar i veckan borde innebära att det inte borde vara så förvånande att effekten av det byggs på med tiden och gör oss mindre och mindre lyckliga. Enligt boken the Art of Manliness är ett långt pendlingsavstånd något vi ofta bortser från hur dramatiskt det kan påverka oss:  … medan många frivilliga tillstånd inte påverkar vår lycka i långa loppet eftersom vi kan anpassa oss till dem vänjer vi oss aldrig vid det dagliga slitet att ta oss till jobbet. Som Harvard-psykologen Daniel Gilbert säger, “Trafiken är olika helveten varje dag.” Vi försöker kompensera det genom att skaffa ett större hus eller bättre jobb, men det funkar inte så. Ekonomer som studerat effekten på pendling och lycka har funnit att sådana faktorer inte kan väga "misären" med en lång pendling.
Bild lånad från hyllat.se
4. SPENDERA TID MED VÄNNER OCH FAMILJ – SLIPP ÅNGRA DET PÅ DIN DÖDSBÄDD Att hålla kontakt med vänner och familj är en av de dem vanligaste sakerna människor tar upp på sin dödsbädd. Tid att vara social är oerhört viktigt när det handlar om att höja lyckan, även för blyga.
Jag älskar hur Harvard-psykologen Daniel Gilbert förklarar det: "Vi är lyckliga när vi har familj, vi är lyckliga när vi har vänner och nästan allt annat vi tror ska göra oss lyckliga är faktiskt andra sätt att få större familj eller vänkrets." George Vaillant gjorde en studie under 72 år av 268 män.  I en intervju i mars 2008 tillfrågades Vaillant “Vad har Grant Studien lärt dig?”och svarade: “Att det enda som egentligen betyder något i livet är relationer .”
5. GÅ UT – LYCKAN ÄR STÖRST VID 13.9°C  I The Happiness Advantage rekommenderar Shawn Achor att spendera tid i friska luften för att bli lyckligare:  Att ta sig tid att gå ut en vacker dag ger enorma fördelar; en studie fann att 20 minuter utomhus i vackert väder inte bara höjer gott humör, utan även breddar tänkandet och förbättrar arbetsminnet… Riktigt goda nyheter för de som oroar sig över hur nya goda vanor ska kunna pressas in i våre hektiska scheman. Tjugo minuter är så pass kort tid att det kanske räcker med en promenad under lunchen  eller att stiga av bussen några hållplatser innan.En brittisk studie från University of Sussex fann att utomhus gör människor lyckligare:  Att vara ute, särskilt nära havet en varm och solig helg eftermiddag är perfekt för de flesta. "

De fem kvarvarande tipsen följer snart!

Inga kommentarer: