fredag 2 december 2016

Konstnären på MoMuMa

Moderna Museet i Malmö visas Konstnären t o m 19 februari 2017. Den behandlar konstnärsrollen utifrån begreppen Konstnären som entreprenör, som geni och avantgardist, normbrytare, visionär och som resenär, reporter, kolonisatör och kritiker.  
Jag visar ett fåtal bilder därifrån som aptitretare till en riktigt bra utställning:

Aktstudie opd (olja på duk) från 1853 av Amalia Lindegren bak Johan Tobias Sergel Faunen 1774 i gips. Lindegren var den första kvinnan i Europasom fick statligt resestipendium utomlands för konstnärer, vilket hon erhåll 1850. Hon studerade udner tr år i Cogniets och Tissiers privata konstskolor i Paris, varpå hon fortsatte till München och Rom.
Sergel anses vara den främste företrädaren för att konstnärer under sista halvan av 1700-talet skolades i klassisk form- och symbolspråk. vid Konstakademien där han undervisade.

Ernst Billgrens maffiga mosaik och bakom till vänster TV-frågesport What's My Line med Salvadòr Dalí och till höger Peter Johanssons tolkning och replik till Anders Zorn Självporträtt i Rött från 2012.
Billgren är en sann samtida kulturentreprenör som använder massmedia på samma sätt som Salvadòr Dalí gjorde i mitten av 1900-talet.

Närmare bild av Ernst Billgrens mosaik Över hela världen från 1990. Precis bakom syns hela Fia Stina Sandlunds installation Konstnärsklubben från 2002-2014. Skitgubbar vore ett bättre namn för dem som kallar sig Konstnärsklubben! Nedan lyssnar jag i Sandlunds installation Konstnärsklubben från 2002-2014. "Konstnärsklubben bildades 1856 och består av ca 400 manliga konstnärer, arkitekter och konstvetare. Om man bortser från kungligt instiftade akademier och engelska akvarellsällskap, torde denna klubb vara världens äldsta, alltjämt fungerande konstnärssammanslutning." De blev väldigt uppmärksammade 2013 eftersom de helt utesluter kvinnliga medlemmar.
Konstnären är ett "unikt samarbete Moderna Museet, Konstakademien och Nationalmuseum. Vi vill visa styrkan i att låta våra samlingar från olika epoker mötas, kompletterade med ett antal inlånade nyckelverk. Samtidigt som vi är medvetna om att det till stor del är en västerländsk konsthistoria som presenteras. Publiken ges möjlighet att i en och samma utställning se verk av många av konsthistoriens mest berömda namn, från Rubens över Renoir och Picasso till Cindy Sherman."
Suverän översiktsbild med många verk ur utställningen. Mitt i bild Martha Roslers ikoniska videoperformance Kökets Semiotik från 1975

Därutöver vill jag som konstnär applådera initiativet att undersöka konstnärskapets olika roller så väl.

Inga kommentarer: