onsdag 14 december 2016

Andningen påverkar minnet (och rädslan)

Tänka sig, härom dagen kom jag över denna artikel från Neurosciencenews.com som kombinerar massor av mina favoritämnen; andning, vetenskap och hjärnans amygdala. Häng med så översätter jag: "Rytmen av vår andningen påverkar minnet och rädslan är titeln: En ny studie från Northwestern University i Chicago. "rapporterar att rytmen i din andning kan påverka aktiviteten i hjärnan och därigenom förstärka minnet. Vår andning handlar inte bara om syre; nu sammankopplas det med hjärnans funktion och beteende.
Medicinforskare vid Northwestern University har upptäckt för första gången att andningsrytmen skapar elektrisk aktivitet i den mänskliga hjärnan som förstärker vårt omdöme och minnet.
Effekterna beror mycket på om du andas in eller ut, liksom om du andas genom näsan eller munnen. [Genomgående mina kursiveringar.]
Försökspersonerna i studien kunde identifiera ett skrämmande ansikte snabbare om de stötte på det när de andades in jämfört med om de andades ut. Personerna kunde också bättre minnas något bättre om de träffade på det när de andades in än om de andades ut. Effekten försvann om andningen skedde genom munnen. " Det är egentligen helt osannolikt, känner jag.
“Ett av de största fynden i studien är att det var en dramatisk skillnad i hjärnans aktivitet i amygdala och i hippocampus under inandningen jämfört med vid utandning” berättar forskningsledaren fil dr Christina Zelano, som är biträdande professor i neurologi vid Northwestern University Feinberg School of Medicine.
“När du andas in, upptäckte vi att neuroner amygdalahippocampus och luktcentrum (se gärna mitt tidigare inlägg om just lukt och minnet här; nu börjar logiken komma till mig!) över hela det limbiska systemet.”
Studien  publicerades 6 dec i the Journal of Neuroscience. "Huvudförfattare är Jay Gottfried, professor i neurologi vid Feinberg.
Northwesternforskarna upptäckte först skillnaden i hjärnans aktivitet när de studerade sju epilepsipatienter som skulle operera hjärnan. En vecka före operationen inplanterade en kirurg elektroder i patienternas hjärnor för att kunna identifiera varifrån anfallen härrörde sig. Det gav forskarna möjlighet att få elektrofysiska [EKG] data direkt från deras hjärnor. De elektriska signaler som spelats in visade att hjärnans aktivitet skiftade beroende på andningen. Aktiviteten uppstår i områden i hjärnan där minnet och lukter bearbetas.
Den upptäckten ledde till att forskarna undrade om kognitiva funktioner som sammankopplas med dessa områden i hjärnan, särskilt de som bearbetar rädsla och minnen, också påverkades av andningen.
Amygdala har starka förbindelser med känslomässig bearbetning,
 särskilt känslor elaterade till rädsla . Forskarna bad 60 försökspersoner
att fatta snabba beslut på känslomässiga grunder samtidigt som deras
andning registrerades i labbmiljö. Bilder av ansikten som visade tecken
på antingen rädsla eller överraskning visades för försökspersonerna och
de måste så snabbt de kunde berätta vilket uttryck ansiktena visade.
Bild lånad från Neurosciencenews.com
Amygdala är starkt bunden till känslomässiga processer, särskilt när det handlar om rädslaForskarna bad 60 försökspersoner att fatta snabba beslut på känslomässiga grunder samtidigt som deras andning registrerades i labbmiljö. Bilder av ansikten som visade tecken på antingen rädsla eller överraskning visades för försökspersonerna och de måste så snabbt de kunde berätta vilket uttryck ansiktena visade. När ansiktena visades vid inandning kände försökspersonerna genast igen dem som rädda snabbare än om de visades under utandning. Det gällde dock inte för ansikten som visade på överraskning. Effekten minskade när försökspersonerna gjorde samma sak och andades genom munnen.  Effekten var särskilt skrämmande när försökspersonerna andades genom enbart näsan.  I ett experiment som ville fastställa minnets funktion, knutet till hippocampus, fick samma försökspersoner se bilder av t ex  en datorskärn och ombads att minnas dem. Senare ombads de att minnas dessa ting. Forskarna fann att minnet var bättre om bilderna setts under inandning.  Fynden tyder på att snabb andning kan vara en när någon befinner sig i en farlig situation, menar Zelano i filmen nedan:


“När du hamnar i ett tillstånd av panik andas du fortare,” sa hon. “Därför spenderar du proportionerligt mer tid på att andas in än när du är lugn. Vår kropps naturliga respons på rädsla är därför att vi andas fortare och genom näsan, vilket kan ha en positiv inverkan på hjärnans funktioner vilket innebär en snabbare reaktion vid känslan av fara i omgivningen” här jämför jag gärna med hur katter reagerar på gurkor, som uppfattas som livsfarliga ormar, som när amygdala uppfattar fara för livet! "En annan möjlig insikt från forskningen är  de grundläggande mekanismerna i den fokuserade andningen inom meditation“ Se där där ytterligare ett av mina favoritämnen upp; så häftig forskning!

3 kommentarer:

archangelfaith.blogspot.com sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
archangelfaith.blogspot.com sa...

Hej tack jag fann din jätteintressanta blogg! Jag bor i Järpen fast född i Kungälv. Skriver böcker om lycka! Kram Kerstin

Lyckans Smed sa...

Tack snälla du; vad häftigt att du bor i Järpen. Hörde precis på Vetenskapsradion att lycka och glädje undersökts alldeles för lite av vetenskapen eftersom det är problem med motsatsen som ses som mest nödvändigt att lösa. Med all rätta, men nog är ändå just lycka riktigt spännande ändå?!
Lycka till med dina lyckoböcker!