söndag 11 december 2016

Ofödda barn reagerar på mammans ev lycka

Jag vet att jag tidigare läst, hört eller sett om hur ofödda barn påverkas av deras mödrars sinnesstämning, men det enda jag hittar nu när jag vill berätta om det är denna artikel från www.respektlivet.nu, fast jag är övertygad om att att källan jag syftar på är något stort universitet e dyl.
En studien,  Fetal Response to Induced Maternal Emotions [Fosterrespons på framkallade moderskänslor] publicerad i The Journal of Physiological Sciences i maj 2010 visar just att "Ofödda barn reagerar på mammans sinnesstämning".
Fostren  blev stilla och tysta när modern kände sorg, medan de bli livliga när mamman kände sig lycklig. Sambandet mellan mödrars psykiska välbefinnande under graviditeten och hur det påverkar deras ofödda barns hälsa rönte allt större uppmärksamhet 2010 och dr Kazuyuki Shinohara  vid Nagasakis universitet i Japan undersökte därför med sin forskargrupp vid institutionen för neurobiologi och beteende fostrens reaktioner på mammans sinnesstämning. Det gjorde de genom att visa tio gravida kvinnor ett glatt, fem minuter långt klipp ur filmmusikalen the Sound of Music. Dessutom såg ytterligare 14 kvinnor ett lika långt, sorgligt klipp från filmen Utmaningen, där en pojke gråter vid sin fars död. De olika klippen visades mellan två känslomässigt neutrala filmklipp så att forskarna fick möjlighet att mäta de förändringar i fostrets rörelser som eventuellt skedde.
bild lånad från soulwise.co.uk
Mödrarna såg filmerna med hörlurar på för att garantera att inga andra ljud skulle påverka deras känslor när de mättes och för att fostren inte heller skulle påverkas av filmens ljud.  
– Foster kan höra under de sista tre graviditetsmånaderna
Förklarar dr Shinohara förklarar för The Journal of Physiological Sciences
Forskarna undersökte med hjälp av ultraljud fostrets arm-, ben- och kroppsrörelser till antalet och de kunde konstatera att de ofödda barnen viftade betydligt mer med sina armarna under det glada klippet än när modern såg ett neutralt filmklipp. När mödrarna såg det sorgliga klippen rörde de också betydligt mindre på armarna än annars.
– Dessa fakta visar att framkallade känslor hos gravida kvinnor påverkar främst fostrets armrörelser,.  Positiva och negativa känslor har motsatt effekt på fostrets rörelse fortsätter dr Shinohara. Forskargruppen drar slutsatsen att även om det är oklart vad som gör att ofödda barn med lyckliga mammor viftar med armarna vet man, att sorg frisätter stresshormonet adrenalin, som omdirigerar blod från livmodern och förbereder musklerna för ansträngning.
Om gravida kvinnor utsätts för kronisk stress påverkas fostrens utvecklingen, så att barnen föds för tidigt och med låg födelsevikt. Om de också känner ihållande negativa känslor som ångest, depression och ilska under graviditeten påverkas både fosterutveckling och barnets senare utveckling, enligt vad dr Kazuyuki Shinoharas forskargrupps studie visar.
Så viktigt också för nästa generations skull att den havande känner sig tillfreds alltså.

Inga kommentarer: