fredag 14 februari 2014

Räddade frön!

I onsdags kom glada frönyheter, som jag fick reda på genom supermiljobloggen.se. Det lagförslag jag skrev om i somras, som enligt kritikerna skulle tvinga alla, även hobbyodlare och små jordbrukare, att registrera nya utsäden röstades ned i tisdags av EU:s jordbruksutskott.  Tanken med den kritiserade frölagen var att få bättre kontroll över vad som odlas, men risken är att effekten istället skulle bli att alla som odlar ovanliga växter tvingas registrera dessa.
När förslaget nu röstades ned av jordbruksutskottet innebär att kommissionen måste börja om från början och förbättra förslaget så att det inte gynnar de stora företagen på samma sätt som det tidigare skulle gjort . 
Den byråkrati det tidigare innebar skulle både ha slagit hårt mot mindre jordbrukare och leda till mindre biologisk mångfald när jordbrukare istället skulle tvingas övergå till standardgrödor. Tack och lova att det nu undviks!
Isabella Lövin, som representerar Miljöpartiet, tillhör de som röstade nej till förslaget. För er som känner igen namnet så är hon även författare till den skrämmande boken Tyst Hav om fiskeindustrin. Hon skriver i ETC att "Mångfalden av frön måste försvaras. Men det finns en berättigad oro över att ett förslag från EU-kommissionen skulle kunna rucka balansen ännu mer till intensivjordbrukets fördel."

Jag hoppas verkligen att de framtida experterna kommer att vara obundna från storföretagen så att rättvisa lagar skipas!!!

Inga kommentarer: