söndag 2 februari 2014

INTE palmolja om den inte är GRÖN!

En mig närstående person blandar ihop nyttig kokosolja och vidrigt ohälsosamma och miljösaboterande (traditionella) palmoljan. Därför måste jag här försöka reda ut begreppen.
En av våra närmaste släktingar, orangutangen försöker
skydda sig på en palmolje-plantage på Borneo. På bilden ser
det ut som en gammal man, tycker jag. Bild lånad från www.seenox.org
Kokosolja kommer jag att återkomma till eftersom det är, för att citera Sanna Edhin: "Kokosolja är stimulerande för magen, hjärnan och immunförsvaret samt skyddar mot virus- och bakterieangrepp. Den är rik på mellanlånga fettsyror, särskilt den viktiga laurinsyran och kaprylsyran. Den innehåller dessutom vitaminer, mineraler och andra nyttiga ämnen. Den tas inte upp av fettcellerna utan tillför snabb och bra energi till cellerna, vilket är bra för sköldkörteln och kroppens energiomsättning. Läs mer här:  Holistics kokosolja kallpressas under 38 grader. Pressning och tappning sker för hand utan metallverktyg inom högst tre dagar efter skörd. Från öppnande till pressning förlöper max en timme."
Mattias Klums bilder från Borneo publicerade i SvD 2012-01-31
Palmolja däremot får effekter på såväl vår hälsa som djuren och naturen där plantagerna finns. Naturfotografen Mattias Klums bilder från Borneo visar det tydligt och de publicerades i Svenska Dagbladet redan 2012-01-31. Den artikelnMardrömmen på Borneokan och bör du läsa här! Ett litet utdrag:
"Klum har varit där otaliga gånger sedan han som 20-åring blev förförd av Borneos jungfruliga regnskog – 'en klassisk pojkdröm', säger han.  Efter sin senaste expedition talar han nu om en mardröm och vill visa på kopplingen mellan våra köp(o)vanor och skogsskövlingen på Borneo.---
–Det finns inga skäggsvin längre, floder och bäckar är fulla av sediment från skogsavverkningen. De [urbefolkningen på Borneo] kan inte göra sin sagopalmgröt längre, de svälter, motorsågarna kommer närmare och närmare, berättar Klum. ---Avverkningen på Borneo, i Indonesien, Malaysia och andra regnskogsländer påverkar hela jordens klimat. ---
-Oljepalmen dödar allt! Det är forskarnas slutsats, säger Klum.  – Många djur och växter klarar inte den här utarmningen."
Mattias Klums bilder från Borneo publicerade i SvD 2012-01-31
"Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer." Förklarar t ex Världsnaturfonden WWF på sin hemsida. "Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten. Men det behöver inte vara så; vi måste ställa krav på en mer ansvarsfull produktion som tar hänsyn till både natur och människor."
Mattias Klums bilder från Borneo publicerade i SvD 2012-01-31
Vår egen hälsa drabbas också eftersom palmolja ökar risk för hjärtsjukdom,
"– Det är olyckligt eftersom det är den främsta källan till palmitinsyra, den fettsyra som mest bidrar till att höja blodkolesterolet, säger Jan Pedersen, professor vid Oslo universitet, till Svenska Dagbladet.
Pedersen har kartlagt vad som ersätter transfett i maten och han lämnade 2007 en preliminär rapport till EU-kommissionen. Hans slutsatser framfördes också i en artikel som han skrivit tillsammans med Wulf Becker vid Livsmedelsverket och Antti Aro vid det finländska folkhälsoinstitutet i Scandinavian journal of food and nutrition 
– Byter man ut transfett mot palmolja gram för gram så blir det en viss förbättring eftersom transfett är mest onyttigt. Men tillverkarna väljer oftast att helt byta metod vilket kan ge en stor andel palmolja och en negativ nettoeffekt [min kursivering], säger Pedersen till Svenska Dagbladet. Ofta blandas nu mättat fett från palm- och kokosolja med en mix av fleromättade oljor från exempelvis raps och soja."
Mattias Klums bilder från Borneo publicerade i SvD 2012-01-31
Slutligen dock ur Mardrömmen på Borneo:
"– Att bojkotta palmolja och ersätta den med annat löser inget. Då flyttas bara trycket någon annanstans. Men nu är den 'gröna' palmoljan på väg. För två veckor sedan [dvs i januari 2012] kom den första skeppslasten med certifierad palmolja till Europa/Rotterdam. Det betyder att oljan uppfyller vissa krav på ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn.  Bakom detta står Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), en grupp som samlar odlare, producenter, importörer, miljö- och naturskyddsgrupper, hela kedjan av intressenter.
Den första certifierade oljan kommer från tre stora plantager i Malaysia och Papua Nya Guinea som uppfyller RSPO:s krav på uthållig produktion.
– Detta är en viktig milstolpe både för att rädda hotade skogar och orangutanger, säger Lena Tham [som arbetar med företagssamarbete på Världsnaturfonden WWF]. Nu finns inga ursäkter längre. Nu går det att ställa krav på företagen."

Inga kommentarer: