onsdag 8 augusti 2012

Viktigast är kärleken

Forskare i Australien har nu, enligt Aftonbladet, slagit fast att det allra viktigaste för vår lycka är kärlek och goda relationer. 804 personers data granskades och föga förvånande visade det att barn som får uppskattning  självförtroende och trygghet var mer lyckliga under uppväxten.

Studien visade också att akademiska framgångar var helt oväsentliga när det gäller att finna lycka.
Alltså satsa på relationer för ett lyckligare liv och akademiska framgångar för ett eventuellt rikare.

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: