onsdag 1 augusti 2012

Min Lust-princip

Jag försöker leva efter Lust-principen, alltså att göra mer av det jag har lust med och mindre av allt annat.  För mig innebär lust oftast att vara snäll, som jag skrev lite om härom dagen. Jag får nämligen inte ut någon som helst glädje av att vara taskig mot andra.
min skattkammardörr
Av någon anledning ber människor mig ofta om hjälp, ber om råd eller ger mig förtroenden, så i mitt minne finns många hemliga händelser och koder lagrade. Men jag har helt enkelt ingen lust att vara taskig och dela med mig av vad jag fått i förtroende. Ett förtroende är ju som en skatt, som den som ger bort förväntar sig att man ska ta väl hand om och definitivt inte sprida för vinden.

Så uppenbarligen stämmer folks tilltro till min sekretess och jag är verkligen tacksam över att bli visad alla förtroenden. Jag känner dock ibland att jag själv är rätt desillusionerad och därför inte gärna förväntar mig att kunna lita på andra. Jag sitter på min skatt av hemligheter, men kan, precis som Joakim von Anka, inte dela med mig av mina egna. Det är en brist som jag försöker bearbeta, men mitt eget förtroende har fått sina törnar genom åren så det går väldigt långsamt.

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: