fredag 24 augusti 2012

Medkänsla livsviktigt

I gårdagens DNInsidan kan man läsa om erfarne forskaren, cancerläkaren och författaren Stefan Einhorn och blivande forskaren och psykologistuderanden Christina Andersson . De båda brinner för att skapa ett svenskt centrum för forskning och utbildning kring altruism och medkänslaCCARE Sweden (Center for compassion, altruism, research and education).
Foto:  Karl-Henrik Edlund lånat ur dn
Som Einhorn så träffande uttrycker saken 
-Vi lever i en värld där många människor mår dåligt och är otrygga. Jag är inte säker på att mänskligheten överlever om vi inte på allvar lär oss mer om hur människan fungerar i relation till sig själv och till andra. Det är en ödesfråga.

För visst är det enormt viktigt, ja närmast avgörande för oss människor att känna stöd och uppmuntran från omvärlden. Utan det står vi oss helt slätt.
"Att vi bryr oss om varandra är ett inbyggt beteende. Därför gör träning i medkänsla att samarbetsförmågan förbättras eftersom vi inte längre är rädda för varandra" som det står i  DN.
 – Vi fattar bättre beslut, blir mer produktiva samtidigt som vår kropp inte bryts ned för att vi hela tiden måste försvara oss och vara på vår vakt, säger Christina Andersson. Om människor känner sig trygga kan de också prestera mer och då känner de sig också mer värda – samtidigt blir de också mer benägna att hysa medkänsla och hjälpa andra.

Just det, medkänsla är inte bara civiliserat utan rent av livsviktigt!

Inga kommentarer: