fredag 3 februari 2012

Steven Pinker: världen mindre våldsam!

Läste i DN härom dagen att Steven Pinker, som jag även uppmärksammat tidigare, satsar allt och förklarar varför världen har blivit bättre i sin bok The better angels of our nature”! Om inte det är en glad nyhet i denna tid av bitter hopplöshet så vet inte jag. Faktum är att "vi lever faktiskt i den mest fredliga tiden i homo sapiens historia. Vare sig man ser det på kort eller lång sikt, decennier eller millennier, är tendensen tydlig"

Ett budskap som detta är säkert svårsmält i vår mediala tidsålder, "som ständigt rapporterar om svält och krig, katastrofer och trafficking, blodiga ­mord och barn som dödar barn. Det framstår, snällt sagt, som en smula naivt", som Örjan Abrahamsson uttrycker det där. Steven Pinker hävdar nämligen precis det, fastän han är en av USAs främsta forskare och ingen "bortkollrad nyfrälst Jesusscientolog". Pinker är en fascinerande man; han är nämligen en 57-årig pskologiprofessor vid Harvard, det kanske mest prestigefyllda universitetet i hela västvärlden. Han är väl medveten om att slutsatsen är både kontraintuitiv (något som vår intuition säger oss är felaktigt) och kontroversiell. Därför har han skrivit 800 sidor med bevis för just det i nya boken The better angels of our nature. Den har mest fått positiva recensioner, även om den också attackerats av troligen mindre optimistiska  av fackhistoriker...
bild ur dn
Pinker är, vid sidan av sin tjänst som psykologi professor, även en världsledande språkforskare , med en outsinlig kunskap om t ex verb. Han har dessutom en fäbless för evolutionär psykologi och medvetandeforskning. Tidigare har han publicerat inte mindre än fem populärvetenskapliga böcker "om allt från hur vår språkinstinkt fungerar till byggklossarna i medvetandets trollerilåda. Dessutom är han också en flitig, gärna frän debattör; hans sågning av Malcolm Gladwells Vad hunden såg och andra äventyr i New York Times är redan smått legendarisk".
Med The better angels of our nature går Pinker utanför sin egen specialkompetens.  The better angels of our nature är såväl historia, som kriminologi, tortyrhistoria, ekonomi, filosofi, psykologi, sociologi och idéhistoria. Allt underbyggt med mycket statistik, vilket  Pinker verkligen vet att människor, även forskare, gärna drar förbluffande felaktiga slutsatser av. (Se gärna vidare i Daniel Kahnemans bok, Thinking, fast and slow).
Alla vet ju att 1900-talet är historiens blodigaste sekel , räknat i absoluta antalet döda. En jämförande historisk studie måste dock räkna procentuellt, för att bli rimligt med tanke på befolkningsutvecklingen och i det ljuset framstår forna våldsamheter i väsentligen dystrare ljus. Varken första eller andra världskriget blir då grymmast, utan An Lushan-upproret i Kina på 700-talet. Då dog nämligen runt 36 miljoner människor, vilket översatt till 1900-talets befolkning motsvarar ofattbara 429 miljoner döda! Tvåa på listan över grymheter hamnar då mongolernas bärsärkagång på 1200-talet, då 40 miljoner människor massakrerades, vilket Pinker 1900-talsöversätter till ofattbara 278 miljoner. "Jämför man i stället dödligheten med nivåerna bland jägar- och samlarsamhällen – vissa med en krigisk dödlighet på trettio procent – summeras översättning av de två världskrigen till 2 miljarder (!) döda."
Pinker jämför också mordstatistik; där den säkraste statistiken hämtas från 1200-talets England och framåt. Där är det uppenbart; det var extremt mycket farligare att leva i Oxford på 1300-talet eller i Sverige på 1500-talet än nu. Det var då mellan 10 och 100 gånger mer sannolikt att du skulle bli mördad då...
Då frågar sig förstås vän av ordning "varför denna positiva förändring"? En evolutionär utveckling hinner det inte bli på ynka 10 000 år. Våra arvsanlag förändras inte så komplext radikalt på den tiden. Liksom även i boken Ett oskrivet blad hävdar  Pinker  att människan är produkt av både arv och miljö. Det resonemanget delar  Pinker med tyske sociologen Norbert Elias Civilisationsprocessen och brittiske filosofen Thomas Hobbes Leviathan Pinker  är en trogen upplysningsman, men väger också in den evolutionära psykologens insikter om den mänskliga hjärnan, alltså om hur vårt medvetande och känsloliv fungerar och fallerar. Den största anledningen är själva civilisationsprocessen; att vi i dag inte finner nöje av att se katter strypas eller kvinnor stenas, helt enkelt. Liksom statsmakternas monopol på våld, vilket stabiliserat samhället i stort. Dessutom har också handelsutbyte utökats och därigenom vår förståelse för den andre. Också den ökade läskunnigheten, jämlikhet mellan könen  och det faktum att många minoriteter  i dagens västvärld har rättigheter som var fullständigt otänkbara för hundra år sedan är viktigt enligt Steven Pinker i The better angels of our nature.

Inga kommentarer: