måndag 27 februari 2012

Principsaker

När jag hör meningen "det är inte frågan om pengarna egentligen, utan är en ren pricipsak" kommer jag alltid att tänka på en scen ur Den Enfaldige Mördaren.
Den där fabrikör Höglund yttrar precis de orden och sedan slänger de pengar stackars arrendator Månsen lyckats skrapa ihop genom att sälja allt i elden. De känslor av hjälplöshet Månsen då speglar är lätta att sätta sig in i.
ur Den Enfaldige Mördaren du kan se hela scenen här nedan
En sådan vansinnig maktdemonstration och härskarteknik, tyder för mig på en total oförmåga att sätta sig in i andra människors situation och känslor. Att helt enkelt inte bry sig det minsta om hur ens handlingar påverkar andra. Känslokyla och kapitalism i en så fruktansvärd förening att jag inte kan förstå att människor verkligen kan fungera så i vår moderna tid, men det är bevisligen, till min fasa, fullt möjligt.
För mig är ett sådant beteende i allra högsta grad tecken på hur en psykopat fungerar. En psykopat går det aldrig att vinna över eftersom han, med en enkel förklaring är en person som saknar förmågan att känna empati med sin omgivning. Han vet vad som är rätt och fel, men tycker att han själv står över de regler och normer som finns i samhället. 

Inga kommentarer: