måndag 6 februari 2012

Friskare av grönska åter bevisat!

Växter och då gärna lövskog i kombination med fysisk aktivitet har åter bevisats hjälpa mot stress och förebygga depressioner och mental ohälsa. Det är denna gång Matilda Annerstedt som i en färsk doktorsavhandling vid SLU funnit det. Läs mer om undersökningen här!
bokskogstak, inte bara vackert utan hälsosamt!
Jag citerar ur en text om avhandlingen: "Resultaten är intressanta eftersom en stor del av världens ohälsa idag präglas av just stressrelaterade sjukdomar och andra mentala tillstånd. Det är då viktigt att bevara och utöka städers och omgivande områdens gröna ytor samt att planera för en god, grön kvalitet i nya bostadsområden.
– En förbättrad folkhälsa blir ytterligare en anledning för oss att ta hand om vår natur och dess biodiversitet, säger hon." 
Matilda Annerstedt bild från www.upplandsnyheter.se
Bra att hålla i minnet!
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: