fredag 3 februari 2012

Eureka!


Nu har de upptäckt söderut att det inte går att salta när det är minuagrader för att det då blir ännu halare. 

Det har vi i norr vetat hela tiden o det är största anledningen till att vi varit mot saltning av vägarna! Att bilarna dessutom rostar sönder av saltet är bara en bieffekt till vårt missnöje med Trafikverkets nuvarande politik.
Min farfar jobbade på vägkassan i hela sitt yrkesliv och plogade och hyvlade vägar så att "de blev släta som salsgolv" med jour-tjänstgöring så att vägarna skulle vara farbara när folk skulle till jobbet. På sommaren lades asfalt också med jour-tjänstgöring.
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: