torsdag 5 januari 2012

Friggas storhet

Asynjan [kvinnlig asagud] Frigga eller Frigg var Odens hustru och eftersom hon kunde det så avtalade hon med alla växter att ingen skulle skada hennes och Odens son Balder när han fötts. Detta eftersom Oden drömt att Balder skulle dödas. Alla utom misteln, som växte så oländigt och som  Frigga dessutom tyckte verkade för mjuk och obetydlig för att kunna skada någon, lovade henne det dyrt och heligt. Balder var allt igenom vänlig och god, men lurige Loke tillverkade en pil av misteln som han sköt Balder och det överlevde han inte.
Frigga är "Asarnas och asynjornas [kvinnliga asar] drottning,
dotter till Fjorgyn , Tors syster och Odens hustru. Hon visste
alla människors och gudars öden, men det är inget hon lätt avslöjar
något om. Frigg är även äktenskapets och moderskapets gudinna". 
Frigga visade då sin enorma visdom och överseende genom att utnämna misteln till kärlekens växt, under vilken människor nu ska  kyssas om de möts under den.  Frigga  ville nämligen inte att den skulle påminna om sonens död. Om Frigga varit mindre skulle hon säkert att dömt misteln till att bara blomma på natten eller liknande.
Inom folktron hade misteln en viktig roll eftersom den ansågs skänka liv och fertilitet, skydda mot gifter och vara sexuellt upphetsande.  Misteln antogs ha magiska egenskaper och skyddade mot övernaturliga makter som var extra aktiva vid jultiden. 
Att  mistlar  ofta hängts upp i dörrar framför allt vid jul, tros vara ett minne av att de under medeltiden ansågs hålla häxor och annat oknytt borta. Att kyssas under misteln började man enligt källorna  först göra i samband med den grekiska festivalen Saturnalia och som en bröllopsrit. 

Här i Skandinavien var misteln också en fredssymbol, kanske just tack vare Friggas tankar? När kristendomen kom förbjöds många hedniska traditioner och även misteln bannlystes därför. Idag anser man att  misteln ger lycka och välsignelse om man fäster den i taket eller ovanför dörren i juletid. Då är det tillåtet att kyssa den person som just råkar befinna sig under den.  
bild på halvparasitisk mistel i en lind (?)
lånad från www.botanikus.de
Man kan odla egen mistel genom att ta mogna bär av (främst inhemsk förstås) mistel, dem klistrar man så på ett lövträd (lättast är med lind och aplar eller ek) helst på undersidan av en gren (för att inte fåglarna skall ta dem).  Misteln  är en halvparasitisk växt och den är fridlyst men att ta frön från importerad mistel är en chansning eftersom man inte vet om den överlever då. Den överlever bäst i odlingszon 1 - 2, så här på Österlen bör det funka, bara jag får tag i frön! Ta bären innan de torkat ihop och kläm fast fröna mot kvisten. Det är ingen risk att trädet skadas!  

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: