tisdag 14 juni 2011

Vad använder vi lillhjärnan till?

Illustrerad Vetenskap reder ut vad lillhjärnan hos alla däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur och groddjur egentligen används till.
illustration ur Illustrerad Vetenskap 

Får man allvarliga skador på lillhjärnan, kan man mycket väl röra sig, men rörelserna blir ofta okoor­dinerade och långsamma. Ett annat typiskt symptom efter skador är att musklerna inte kan reglera sin hastighet och styrka. Det kan bland annat leda till att en klapp blir till ett slag." Min egen erfarenhet visar dock att det tar en tids ny inlärning innan man lär sig hur hårt man t ex ska ta i.

"1. Hjärnans rörelsecentrum (rött i illustrationen) aktiverar armens muskler och informerar lillhjärnan om den planerade rörelsen.2. Sinnesceller (blått) i armen sänder besked till lillhjärnan och sinnescentret om armens position, beröring och liknande.
3. Lillhjärnan (gult) jämför ­informationen och informerar ­rörelsecentret om huruvida ­rörelsen skall koordineras.

Inga kommentarer: