söndag 5 juni 2011

kultur gör oss friska

Nu är det återigen belagt och denna gång i en norsk studie; människor som har kulturella intressen (både som deltagare i och publik till) är friskare, nöjdare med livet, mindre oroliga och mindre deprimerade än de som är ointresserade av kultur. Detsamma gäller båda könen, men speciellt män som konsumerar kultur är gynnade!
Det är en norsk studie, Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults
av 50 797 personer, som visar på sambandet mellan kultur och upplevd hälsa. 

Undersökningen tar avstamp från tidigare studier som visat att religiösa, sociala och kulturella aktiviteter ökar överlevnadsgraden i ett samhälle. Nästa steg är att forska vidare kring orsak-verkan.Tanken att kultur gynnar hälsan är inget nytt och i Sverige finns det bland annat centrum för kultur och hälsa på Göteborgs universitet. Även Kulturrådet arbetar med frågan om kultur och hälsa och har nyligen fått ett regeringsuppdrag att utveckla sin information kring detta.

Förhoppningsvis kan den pågående forskningen bidra till en ökad insikt om det stora behovet av kultur för att skapa ett sunt samhälle med sunda medborgare!

Inga kommentarer: