måndag 13 juni 2011

Genterapi jagar bort stressen

Läser en spännande teori i Illustrerad Vetenskap om hur genterapi kan hjälpa till för att bli av med stress.
"Då den amerikanske biologen och neurologen Robert Sapolsky i början av 1980-talet följde en flock babianer på Kenyas savann, gjorde han en intressant upptäckt. Babianer har en sträng hierarki, och hannar längst ned i den sociala rangordningen såg mer slitna ut. De var smalare, hade tovigare päls och var oroligare. Den mentala press babianerna upplevde påverkade dem rent fysiskt – de betalade med dålig hälsa.
I dag har Robert Sapolsky lagt savannen bakom sig och forskar i stället kring stress hos människor, men faktum är att vi på just denna punkt inte skiljer oss särskilt mycket från våra bepälsade släktingar. Kronisk stress är inte bara psykiskt obehaglig. Den är även ett livs­ho­tande tillstånd, som angriper vår kropp och förkortar vårt liv.
I västvärlden dör vi inte längre av den typ av sjukdomar som tog livet av våra förfäder under flera miljoner år – infektioner och sjukdomar som följd av dålig näring och dålig hygien. I stället lever vi tillräckligt länge för att avlida av åkommor som hjärtproblem, cancer och diabetes, och de flesta av dessa kan orsakas eller förvärras av stress”, säger han.
1. Den stressade hjärnan sänder via hypofysen en signal till ­binjurarna. 2. Binjurarna insöndrar stresshormoner, bland annat glukokortikoider, till blodbanan.
Den stressade hjärnan sänder via hypofysen en signal till ­binjurarna.
Binjurarna insöndrar stresshormoner, bland annat glukokortikoider,
till blodbanan. B
ild från Illustrerad Vetenskap

Kroppen är som en urtidsmaskin, som inte har uppdaterats på årtusenden. Våra stressmekanismer är exakt desamma som då vi levde på savannen. Kroppen har en ”kämpa eller fly-instinkt”. När hjärnan upptäcker fara, utsänder den via binjurarna stresshormoner som adrenalin och glukokortikoider, som försätter kroppen i alarmberedskap: hjärtat slår snabbare och vi tänker klarare. Långsiktiga byggprojekt i kroppen, matsmältning, immunförsvar och reproduktion pausas däremot. Kronisk stress kan vara livshotande, och läkemedel kan bara behandla symptomen. Man har nu identifierat en gen, som injicerad i råtthjärnor gör att en rad stresshormoner bryts ned. Det kan vara första steget mot en effektiv stressmedicin.
---
Först identifierade Sapolsky en rad gener, som får kroppen att producera mer antioxidanter och bilda ett enzym som bryter ned stresshormoner av glukokortikoidtyp. Det är dock inte så lätt att få in generna i hjärnan. De måste nämligen först passera genom den så kallade blodhjärnbarriären. Den utgörs av specialiserade blodkärlsväggar, som hindrar ämnen i blodet från att tränga in i hjärnan." Hoppingivande för framtidens stressade med medicin som inte bara lindrar symtomen, utan tar bort själva problemet till dem!

Inga kommentarer: