lördag 11 juni 2011

Antidepressiva dödar E. coli-bakterier i vattenförsörjningen

Läser i National Geographic om en oväntad positiv sidoeffekt av antidepressiva mediciner nämligen att även kloakerna slipper "dras ned i träsket" tack vare dem. Antidepressiva läkemedel som spolas ut i avloppet har nämligen visat sig döda bakteriebestånd i de stora nordamerikanska sjöarna.
Eriesjön i Presque Isle State Park i Pennsylvania, USA, där vattenproverna med fluoxetin togs.
"Prozak-sjön", Eriesjön i Presque Isle State Park i Pennsylvania, USA,
där vattenproverna med fluoxetin togs. Foto:
 Daniel Dempster, Alamy
Spår efter antidepressiva läkemedel som Prozac har hittats i både dricksvatten och sjöar i hela världen.  Enligt experter är koncentrationerna för små för att påverka människor, men de har visat sig skada fortplantningssystemen hos blötdjur och kan kanske även påverka hjärnan hos djur som fiskar. Forskare i Pennsylvania i USA har upptäckt att små koncentrationer av den aktiva substansen i antidepressiva läkemedel, fluoxetin, dödade det kolibakterier och enterokocker, som båda är tarmbakterier som kan orsaka allvarliga infektioner hos människor.

”Det första man tänker är 'det är bra, för de ska ändå inte vara där'”, säger mikrobiologen Steve MauroMercyhurst College i USA, vars forskarlag har hittat fluoxetin i små koncentrationer i vatten nära Eriesjöns stränder. ”Men hur går det med alla de andra bakterier som hör hemma här och ingår i ekosystemet?" 

Det fluoxetin som hittats i Eriesjön är i mycket små koncentrationer, omkring ett nanogram per liter vatten, säger Mauro. ”Det verkar inte ha en koncentration som kan vara skadlig för människor” och inte heller för ryggradslösa djur. Hano misstänker dock att fluoxetin i kombination med andra kemikalier kan påverka sjöns ekosystem.
Man tror att fluoxetin tas upp i vattensystemen efter att det har passerat genom kroppen och utsöndrats med urinen, men exakt varifrån kemikalien kommer är emellertid en gåta. . Personer som tar medicinen och häller ut oanvända piller i avloppet bidrar kanske till problemet. Reningsanläggningar filtrerar normalt inte bort kemikalien.
I närheten av Presque Isle State Park i Eriesjön, där vattenproverna med fluoxetin hittades, ”finns det dock inga utlopp. Det finns inga direkta spillvattenutsläpp inom en större radie från stränderna”, säger Steve Mauro.
Det betyder att fluoxetinet sannolikt är fördelat i sjön, tillägger han. 
Mauro och hans kollegor presenterade sina resultat på det 111:e mötet i American Society for Microbiology i slutet av maj.

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: