lördag 18 juni 2011

Utrotade arter har återkommit

Läser den glädjande nyheten  i Illustrerad Vetenskap att australiska biologer funnit att många arter, som tidigare ansetts vara utrotade, har dykt upp igen! ­Forskarna kan nu kanske t o m peka ut de utdöda djur som kan återkomma.
Tasmansk pungvarg † Utdöd 1936

Tasmansk pungvarg † Utdöd 1936 bild från Illustrerad Vetenskap
"Många forskare anser att vi just nu lever mitt i den sjätte massutrotningen, en tid då djur och växter försvinner i så högt tempo att det kan jämföras med de fem tidigare tillfällen i jordens förhistoria då ett stort antal djurgrupper försvunnit. Denna gång beror det inte bara på naturliga förhållanden utan framför allt på människan. Mänskliga aktiviteter har kostat minst tusen arter livet under de senaste 500 åren. Det finns flera olika beräkningar av hur många arter som har utrotats sedan år 1500, som är det år forskarna använder som utgångspunkt. Beräkningarna varierar inte minst för att den kunskap man har om de olika djur- och växtgrupperna är mycket olika, men generellt utgår man från att tusen arter eller fler har utrotats under de senaste 500 åren.


Nu har de båda australiska biologerna Diana Fischer och Simon Blomberg vid University of Queensland dock upptäckt att bilden kanske inte är riktigt så dyster som den kan verka. Genom att gå igenom data för 187 däggdjursarter, som har förklarats utdöda, upptäckte de att en tredjedel av arterna senare har återupptäckts! Är det ett generellt mönster, är det detsamma som att många av de djur som vi i dag räknar som utdöda kanske i själva verket inte alls är det."

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: