måndag 27 juni 2011

myten om galningen och geniet verkar vara sann

Söndagens DN brukar alltid innehålla mycket matnyttigt och så även härom söndagen. Där berättar professorn i epidemiologi vid Karolinska institutet Paul Lichtenstein, att den ursprungliga tanken med hans experiment var att den skulle krossa myten om galningen och geniet. Men det visade sig att den myten verkar vara sann!
Konstnären Vincent van Gogh (här i ett självporträtt)
led av bipolär sjukdomFoto: Aki-images ur DN
Fotografer, skådespelare och forskare visade sig ofta ha psykisk sjukdom i släkten, medan revisorer och bankkamrerer däremot har snarare mindre mentalsjukdom än i andra i sina familjer. Samma gener tycks ligga bakom psykos och kreativitet.


Paul Lichtenstein har  tillsammans med psykiatriprofessor Mikael Landén lett studien och han menar att de svenska registren ger forskare en unik möjlighet att undersöka om sambandet mellan galenskap och genialitet. Merparten av arbetet är gjort av doktoranden Simon Kyaga, som är läkare och arbetar med manodepressiva patienter. Han säger att 
– I mitt yrke som läkare har jag förundrats över hur framgångsrika många patienter är. Det är verkligen slående.
Kyaga arbetade med tre olika register:
 Statistiska centralbyråns flergenerationsregister, där man genom personnummer kan koppla individer till deras föräldrar, barn, syskon och föräldrars syskon.
• Slutenvårdsregistret. Där ingår alla patienter som någon gång blivit intagna för psykos. Av diagnosen framgår om de lider av schizofreni, manodepressiv sjukdom eller vanlig depression utan maniska inslag.
• Folk- och bostadsräkningen. Där uppger människor bland annat vad de har för yrken.

Studien publicerades i The British Journal of Psychiatry för några dagar sedan. Redan de gamla grekerna, som misstänkte att det finns ett samband mellan psykos och kreativ begåvning, verkar alltså ha haft rätt med uttrycket”Inget äkta geni utan ett stråk av galenskap”  som brukar tillskrivas Aristoteles!

Inga kommentarer: