torsdag 16 juni 2011

Pälsdjur gör barn mindre allergiska


Nu ska jag berätta nåt som kan tyckas vara en paradox,  nämligen att barn får mindre allergier om de har pälsdjur hemma. DN rapporterade igår att ett pälsdjur tidigt i livet minskar risken för allergier, enligt det senaste numret av Clinical & Experimental Allergy. Amerikanska forskare har i en studie studerat 566 barn som hade bott med antingen en katt eller en hund under sina första levnadsår.
Greta i Änglas knä

18 år senare visade undersökningen att "katt-barnen" hade en 48 % lägre risk att ha utvecklat en allergi mot katter, jämfört med dem som inte hade haft någon kisse och motsvarande siffra för "hund-barnen" var en 50 % lägre risk. En hund eller katt redan under spädbarnsåren halverade alltså risken att drabbas av pälsdjursallergi senare i livet!

Enligt forskarna, som är verksamma vid Henry Ford Hospital i Detroit, USA, stärker resultaten "smuts-teorin" som säger att risken för astma och allergier minskar om barnet kommer i kontakt med damm, kvalster och olika djur redan under spädbarnsåret, då människans immunsystem till stor del formas.


I Sverige, med en ovanligt hög andel allergiker och astmatiker, har forskningen varit intensiv. Bland annat kunde svenska forskare i de så kallade Olin-studierna redan 2003 visa att barn som hade pälsdjur hemma inte drabbades lika ofta av astma, som barn utan hund.


Inga kommentarer: