torsdag 19 mars 2015

Övertygande kommunikation

Visst vore det fantastiskt att kunna få som man vill i diskussioner? Nu är det ju inte alltid möjligt, men jag kommer nu att skriva om några råd för att kommunicera bättre som jag lånar från DNDet är den legitimerade psykologen och psykoterapeuten Liria Ortiz, som svarar på frågor om självhjälp, förändring och parrelationer på Insidan. Hon utgår i sitt svar från sin egen bok När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal.
"Här är tipsen: Det finns alltid plats för lite självrannsakan. 
Skriv ned en lista över allt du gör när du inte får som du vill. Ta med varenda 'kontrolltaktik' som du använder, även de mer pinsamma. Fråga dig vilka som fungerar. Möjligen blir svaret att det är få eller ingen. Allt vi gör pekar mot en och samma grundläggande sanning: Det enda vi någorlunda säkert kan styra över i vårt liv är vårt eget beteende.  [Genomgående min feta stil och kursivering.]
Här står vi inför en paradox. Ju mer du avstår från krav och kontrollförsök, desto mer mottaglig blir förmodligen din tidigare hustru för det du vill få sagt och få gehör för. Självklart ska vi framföra det som är viktigt för oss men om vi gör det på ett respektfullt sätt, och med värme, är sannolikheten mycket större att andra lyssnar på oss. Det kallas att ha ett ändamålsenligt beteende, och är att ställa sig lite vid sidan av det som vi lätt gör, och som blir en återvändsgränd: Att prata med andra i termer av 'rätt och fel', 'bör och bör inte' och 'rättvist och orättvist' brukar inte fungera. Det väcker den andras lust att argumentera emot och det blir ofta en ordduell istället.  
Så gå inte in i den psykologiska dimman av ältande om hur det 'borde vara' utan agera utifrån vad som fungerar. Använd dig av kraften i att be helt vänligt. Hur låter då det? Ja, det handlar om att även i ett samtal som man förväntar sig ska vara besvärligt vara uppskattande och lyfta fram det som man ändå är överens om. Och använda formuleringar av det här slaget när man framför sitt önskemål: 'Jag skulle verkligen uppskatta om…', 'det skulle betyda mycket för mig…'  
Alltså inte att förklara som män...
Bild från DN 2015-02-04
Öppna även dina ögon för att du inte alltid kan få som du vill. Välj dina strider. Lista det som du kan bortse ifrån, det som du kan kompromissa om och det som är viktigt för dig. Du kommer förmodligen att märka att du, utifrån att du gjort detta tydligare för dig, lättare kan släppa taget om saker som du förut fastnade i.  
--- Säg ungefär så här: 'Jag skulle vilja prata om x och y idag. Vad vill du ta upp?' En agenda av det slaget som båda blivit överens om är till hjälp för att ha någonting att hålla sig till, och att återvända till när samtalet börjar fara iväg. På detta sätt kan nog din strukturerande förmåga vara till hjälp för er båda.  
Använd gärna sammanfattningar som ett kommunikativt verktyg. Sammanfatta det som din före detta hustru säger med formuleringar som: 'Om jag hör rätt så säger du att… och det här är viktigt för dig. Stämmer det?' Med sammanfattningar visar du att du aktivt lyssnar på henne och tar det till dig. När vi förstår att vi är lyssnade till blir vi lugnare.  
Kom också ihåg att sammanfatta de känslor som du hör hos henne 'mellan orden' eller ser i hennes kroppsspråk. Som i exemplet ovan '… och det här är viktigt för dig.' Möjligen är det så att ni har fastnat i ett mönster där du är den rationelle och hon den känslosamma. När du börjar visa att du anstränger dig för att 'se' även hennes känslor och hon förstår att de har nått dig kan det underlätta för henne att fokusera mer på sakfrågorna. Du behöver inte förstå varför hon känner som hon gör. Det viktigaste är att du ger feedback på att du har sett att hon känner på ett visst sätt."
Lista - planera - lyssna- sammanfatta!: inte så svårt väl? Lycka till!

Inga kommentarer: