tisdag 7 juni 2011

Varning: sover din hjärna medan du är vaken?

Läser i National Geographic att viktiga delar av hjärnan kan slå ifrån och därmed förhindra beslut, om hjärnan alltså inte fått nog med sömn. De som anser att de fungerar utmärkt med ett minimum av sömn bör därför begrunda att delar av hjärnan kan slumra till, även om man är klarvaken, enligt en ny undersökning på råttor.
Forskare har registrerat den elektriska aktiviteten i hjärnan hos råttor som tvingats att vara vakna under längre tid än normalt. Delar av hjärnan, som är förknippade med uppgiftslösning föll då i ett slags ”lokal sömn” och det är ett tillstånd som sannolikt även kan förekomma hos människor som berövas sömn, säger forskarna bakom undersökningen!
bild lånad från the New Tork Times
Det överraskande var att när områden i råtthjärnorna gick in i dessa sömnliknande tillstånd, ”gick det inte att se att råttorna på något sätt befann sig i en annan grad av vaket tillstånd”, säger Giulio Tononi, som är hjärnforskare vid University of Wisconsin, USA, som är en av personerna bakom undersökningen.

Trots dessa perioder med "lokal sömn" visade den generella hjärnaktiviteten och råttornas beteende att djuren var klarvakna! Fenomenet med lokal sömn är ”inte bara en intressant iakttagelse med okänd betydelse”, säger Giulio Tononi. Det ”påverkar faktiskt beteendemönstret”. När forskarna till exempel testade om råttorna med sina tassar kunde nå några små sockerkulor, hade de djur som sovit dåligt svårt att lösa uppgiften. Giulio Tononi och hans kollegor registrerade den elektriska aktiviteten med hjälp av EEG (elektroencefalografi) med sensorer på huvudet på råttorna. När råttorna var vakna, skickade deras nervceller ut frekventa och oregelbundna signaler,  som förväntat. När djuren sov, skickade deras nervceller ut färre signaler, oftast efter en regelbunden kurva, som på EEG-diagrammet visar sig som en ”långsam våg”. Detta sömnstadium, som kallas icke-REM-sömn, utgör cirka 80 procent av all sömn hos både råttor och människor.
Med hjälp av leksaker fick forskarna råttorna att vara vakna i några timmar, medan råttor  ”normalt ofta tar  en lur”, enligt Tonon. Forskarna upptäckte att neuron i två områden av de övertrötta råttornas hjärnbark gick in i ett långsamt vågstadie, som i princip motsvarar sömn. Neuron ”samlar” hela tiden ny information, och enligt en utbredd teori behöver neuronen vid en viss tidpunkt ”slå ifrån” för att nollställa sig själva och bli redo att lära igen.

Man vet inte varför delar av en vaken hjärna slumrar till, men det har kanske något att göra med varför däggdjur sover, vilket fortfarande är en öppen fråga, säger Giulio Tononi”Om den hypotesen är korrekt, betyder det att man, om man skjuter upp sömnen, förr eller senare börjar överbelasta neuronen. Man når gränsen för hur mycket information de kan hysa.” Därför tar neuronen ”en paus, trots att de inte borde göra det”. Det medför en del konsekvenser i form av ”dumma” fel, säger han.

Med andra ord tycks det vara viktigare med sömn än man hittills anat.
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: