söndag 20 maj 2012

Österländskt energiflöde = västerländsk kvantfysik!

bild lånad från www.kouroshdini.com
Läser en oerhört intressant artikel i Svenska Dagbladet om hur alla kroppens energiflöden. som kineserna talat om i tusentals år som Qinu  kan bevisas verkningsbar genom den västerländskt laboratorieklingande kvantfysiken!
– Visste vi mer om energi och dess helande effekt, så skulle det kunna hjälpa även västerländsk medicin, säger den amerikanske cellbiologen James Oschman i ett möte med frilansjournalisten Suzanne Schönström som själv är alternativbehandlare. Såväl "shiatsu och akupunktur, kan förklaras vetenskapligt, hävdar vissa västerländska forskare. Med ny teknik kartlägger de det energiflöde i kroppen som kineserna talat om i tusentals år. 
– Vår syn på kroppen måste förnyas och fördjupas. Kroppen är som en living body matrix – ett levande nätverk – där alla delar har direktkontakt med varandra. 
Det säger den amerikanske forskaren James Oschman, cellbiolog, biofysiker och pionjär inom området energimedicin. Han är en av få vetenskapsmän som har utforskat basen för energimedicin, de behandlingsmetoder som utgår från en energimodell, exempelvis akupunktur och shiatsu. "

Schema för shiatsu bild från
www.namikoshi-shiatsu.com
Oschman besökte Sverige för första gången i våras när han var inbjuden som huvudtalare på en konferens om energimedicin och kvantmedicin. Det skedde på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, men arrangemanget, som gällde för terapeuter i energimedicin, skedde i privat regi. De 150–200 konferensdeltagarna kom från hela Norden. Oschman har redan pratat två timmar inför en märkbart koncentrerad publik när intervjun för Svenska Dagbladet sker. Han har då presenterat forskningsrön inom cellbiologi, biofysik och medicin med såväl diagram som bilder. "Det hela har mynnat ut i en vetenskaplig modell av människan som baseras på kvantfysik. Samtidigt som den utgår från modern forskning förklarar den mekanismerna bakom österländska medicinska traditioner. 
Nu återkommer han till vad han menar med levande nätverk (living matrix) och hur det påverkar förståelsen av kroppen.
– Alla celler står i kontakt med varandra och pratar med varandra. Kroppen är holografiskt organiserad så att alla delar kan kommunicera med varandra samtidigt.
Informationsöverföringen sker inte bara mekaniskt genom direktkontakt. Det finns också informationsöverföring utanför nervsystemet som sker genom elektromagnetiska impulser med olika frekvenser, förklarar han. Sinnesintryck sprids i kroppen längs med nervtrådarna till en specifik del av hjärnan men också simultant via levande nätverk till alla kroppens delar. 
Vår kropp bör betraktas som informationsstruktur snarare än en maskin, menar han. Enligt kvantfysiken existerar allt, även minsta partikel, i form av både materia och som frekvenser (svängningar som bildar elektromagnetiska fält). Alltså även vår kropp."
akupunkturschema , bild från
"Oschmans resonemang skulle innebära att man behöver komplettera de fysiska och biokemiska modellerna i vår medicinska tradition med en nivå som är ännu mer subtil än cellnivå, där man kommer in i  kvantfysikens värld. Det är tankegångar som introducerats av forskare inom  kvantfysik. Men  Oschman kompletterar dessa teorier utifrån en syntes av fysiologi, biofysik och basen för modern klinisk medicin. Han strävar också efter att visa på att energimedicin inte är vidskepelse utan naturvetenskap. "Oschman har en doktorsgrad i biologi och har i många år forskat vid laboratorier i USA och England. Han sitter också som vetenskaplig rådgivare till National Foundation for Alternative Medicine i Washington D C och har alltså en vetenskaplig bakgrund, till skillnad från de flesta andra företrädare för  energimedicin. Han har publicerat en rad artiklar i akademiska vetenskapstidskrifter, som Science och American Journal of Physiology, och ännu fler i internationella komplementärmedicinska tidskrifter. 
– Mitt syfte är att göra begreppet energi begripligt. I vetenskapliga kretsar är ”energi” i dag nästan som att svära säger han till Svenska Dagbladet. Liksom att han inte har någon ”agenda” (några ekonomiska eller politiska intressen som styr honom) och att han inte behöver försvara energimedicin.
Du kan läsa hela artikeln här; gör det; det kommer att öppna dina ögon för ett nytt, men ändå urgammalt sätt att se på vår hälsa!

Inga kommentarer: