onsdag 30 maj 2012

Meditativ pånyttfödelse hos Barmen

Bianca Maria Barmen visar en särskild känsla för djur
Vårens sista utställning på Galleri S är en riktig upplevelse, som finns där t o m den 6 juni. Bianca Maria Barmens särskilda känsla för djur speglas där i brons, akvarell, gips och teckningar. Hennes skulpturer och då särskilt bronserna är fantastiskt uttrycksfulla och min fantasi skenar iväg gällande vad hon verkligen vill uttrycka med dem.
akvarellen Fötter
Med mina egna erfarenheter av olyckor och sjukdom associerar jag givetvis ditåt. Flera verk visar fötter, som ser naivt klumpiga ut, vilket får mig att tänka på svårigheter att gå och förflytta sig. Även gips-skulpturen nedan, som kan föreställa en badande pojke, får mig att tänka på hur vattnet blir ett stöd för den som har svårt att lita på sina fötter. Eller så kanske han är nedsänkt i cement och inte alls kan röra sig...
Djuren som dyker upp här och var kan tolkas antingen som fabler eller med deras olika symboliska innebörder i olika kulturer.
bronsgrodan som sträcks fram av en hand
direkt ur väggen kanske är tänkt att man ska
kyssa, med förhoppningen om en prins?
Harar finns i flera verk och den symboliserar pånyttfödelse i många kulturer. Detsamma gör grodan, som i verket ovan. Samtidigt känns hela utställningen meditativ och sparsmakad på ett för mig tilltalande sätt och för mig handlar den om pånyttfödelse genom anpassning till den nya situationen.
Din tolkning kan vara en helt annan och precis lika rätt, så ta möjligheten att uppleva Bianca Maria Barmen, en av landets mest uttrycksfulla skulptörer! Tolkningen ligger ju i betraktarens öga.
Igår började också häggen att blomma och
i och med det återföds försommaren varje år!

Du kan läsa mer om utställningen i ÖP och LT.

Inga kommentarer: