söndag 27 maj 2012

100 år och hundra konstnärer

... och jag är en av dem som presenteras i praktverket med samma namn som gavs ut i  torsdags, i samband med Jämtlands Läns Konstförening (JLK)s 100-årsjubileum i år.
Jag var dessvärre bara dit kort, eftersom jag varit på landet, men i ÖP rapporterade att  JLK:s  "nyvalde ordförande Tore Brännlund" glatt förklarade "att han själv kände sig som nybliven 100-åring när blommorna och hyllningstalen duggade in." Henrik Zipsane lovade som present från Jamtli att utreda möjligheten att anlägga en skulpturpark mellan museet och landsarkivet. Inte illa va?

Bokens tre författare är Christina WistmanSten Gauffin och Torbjörn Aronsson, som alla arbetar på Jamtli och Torbjörn är den jag haft kontakt med
– Vi har fördelat arbetet så gott vi kunnat och har försökt läsa in det vi inte är experter på, säger han ÖP.
"Boken är kronologiskt uppdelad och man har valt att presentera 100 konstnärer, med anspelning på jubileet:
– Men urvalet är inte kvalitativt i den meningen att konstnärer som inte finns medtagna i boken inte skulle vara bra, det finns många utmärkta konstnärer som inte fått plats, försäkrar  Sten Gauffin."
Det tycker jag är väldigt viktigt att framhålla och jag är glad att mitt konstnärskap är representativt för samtiden och passade in i bokens tema.
uppslaget med min bild och en av texterna om mig i 100 år
och hundra konstnärer
. Målningen är ända från 1997
 
Något annat jag tycker är kul att det poängteras är att Gauffin säger i ÖP:
 – Sanningen att säga har det lokala konstlivet under 2000-talet dominerats av kvinnliga konstnärer, så där har vi försökt balansera genom en sorts omvänd könskvotering-[men] så ont om manliga målare är det inte". Det stämmer nämligen med min egen uppfattning och jag saknar flera konstnärer.

Inga kommentarer: