lördag 5 maj 2012

Friskare med mer makt o status

bearbetad bild av tecknar-olle
Läste i DN 15 april Karin Bojs krönika om att den som har mer makt och status dessutom är friskare. Självklart kan tyckas eftersom det ena ofta ger det andra så att det blir en positiv spiral, men också rätt orättvist.
Bojs uttrycker det så här "Folk som puttas neråt i hierarkin liksom sjunker ihop och blir lite gråare i ansiktet. De som lyttas uppåt däremot får rakare hållning, spänstigare steg och muntrare ansiktsuttryck. Det stämmer också med en lång rad studier på både människor och  djur. De visar tydligt att individer med mera makt och status tenderar att vara friskare än de som beinner sig längre ner i hierarkin.
Det stora genombrottet kom redan i slutet av sextiotalet med den stora Whitehallstudien som under­sökte 18 000 brittiska statstjänstemän. Den avslöjade mycket stora skillnader i hälsa mellan anställda i olika positioner. Dessa olikheter – som senare har bekräftats i många studier – kan inte bara förklaras av kända hälsofaktorer som rökning och motion. Den handlar också om sådant som inflytande, kontroll och förutsägbarhet. I många år har forskare debatterat de biologiska orsakerna till att
människor längre ner på samhälls­stegen löper så mycket högre risk för sjukdomar som hjärtinfarkt och diabetes. Vad är det egentligen som händer i kroppen?
I veckan kom en del av svaret på frågan. En amerikansk forskargrupp, ledd av Jenny Tung ochYoav Gilad vid University of Chicago, presenterar sina rön i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS. De har undersökt rhesusapor och med hjälp av dem genomfört experiment som inte går att utföra på människor. ---Det gick att säga med nästan 80 procents säkerhet om det var en apa högt upp i hierarkin eller lågt ner bara genom att titta på vilka gener som var aktiva.
bild av Hans Thoursie
Forskarna bytte också social status på aporna genom att lytta dem till nya grupper. Normalt har
rhesushonor– bara honor var med i studien – lägre status ju nyare de är i gruppen. Nu blev skillnaden ännu mer uppenbar. När man tittade på samma individer före och efter flytten avslöjade genaktivite­
ten med över 85 procents säkerhet vilka som hade en hög respektive en låg ställning.
Det visade sig att lågstatus­aporna hade mer aktiva immungener. Det kanske låter bra, men det innebär att de är mer benägna att drabbas av kroniska inlammationer, vilket bidrar till en lång rad sjukdomar, inklusive hjärtinfarkt. --- Det verkar delvis handla om så kallad epigenetik – ett ord som ordagrant betyder ”bortom generna”. Epigenetiska förändringar kan stänga av och sätta på gener som en reaktion på olika miljöfaktorer.
Till skillnad från den vanliga genetiken, som är medfödd och förutbestämd, kan epigenetiken ändras beroende på vad individen utsätts för. Den som byter sin plats i hackordningen kan alltså förändra sitt immunsystem så att det går att mäta ända ner på molekylnivå i kroppens celler."
Ännu intressantare vore därför om det forskades fram hur man uppnår mer makt och status, vilket även skulle innebära en bättre hälsa. Det ser jag fram emot!

Idag börjar även KulTur i Jämtland, men i år är jag inte med, utan ska 
njuta av allt det här som händer! Kanske något även för dig?
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!  

Inga kommentarer: