tisdag 13 mars 2018

Lycklig snällhet

Härom dagen lovade jag att berätta mer om att psychologytoday.com i november avslöjade något jag länge misstänkt och hävdat; att vara snäll gör dig lycklig! Översätter artikeln av dr Shoba Sreenivasan och dr Linda E. Weinberger, som båda är psykologer utbildade vid UCLA resp. University of Huston rakt av: 
Att skänka någon vad hen behöver men 
inte du gör dig lyckligare!
"Hur kan slumpmässiga små vänligheter göra människor lyckligare? För att snällhet gör oss tacksamma! du är snäll mot andra i nöd; helt medveten om att det höjer sin egen känsla av tur. Snällhet stärker vår empati och medkänsla; det leder i sin tur till en känsla av sammanlänkning/samhörighet med andra. Snällhet kan få deprimerade som känner sig isolerade att vilja leva att göra volontärarbete är kraftfullt när du känner dig annorlunda genom dina upplevelser. Känslan av samhörighet förenar oss snarare än att dela upp oss. Snällhet är potent i stärkandet av känslan av att höra ihop och vara en del av samhället. Forskaren, Barbara Fredrickson, hade ett intressant synsätt; att snällhet, särskilt kärleksfull sådan, för dig bort från själviska tankar. Med andra ord, det tar dig bort från den hedonistiska grottekvarnen. Medkänsla och snällhet sänker också din  stressnivå, stärker ditt immunsystem och hjälper dig att minska de negativa känslorna av ilska, oro, och depression." Det frigör energi. Vi mår bättre och mottagarna av våra ansträngningar mår bättre, vilket i sin tur gör dem snällare. Det kan frigöra neurokemikalier som resulterar i en känsla av välmående; helper’s high, som Allan Luks och Peggy Payne kallar den läkande kraften av att göra gott. Faktum är att de bindningarna i hjärnan som är inblandade och som aktiveras av medkänsla och snällhet är samma kan minska smärta. Dopamin, serotonin och kroppsegna opioider frisätts av vänligt beteende. Det förstärker utsöndringen av oxytocin när minst två personer umgås och är snälla. Dessutom binds de som är snälla mot varann samman och stärks. Det stärker både vår fysiska och mentala hälsa. Många fysiska krämpor utlöses eller förvärras av stressSnällhet minskar stress."
För över ett decennium sedan fann en studie av japanska barn att
lyckliga människor är snällare än folk som inte är lyckliga.
Denna studie visade också att lyckan ökade av det enkla
i att räkna de utförda vänliga handlingarna.
Clevelandclinic.org publicerade i november 2016 dessutom följande:
"Som vi vet hjälper givande andra, såvom vi jobbar för en organisation, ger känslomässigt stöd till dem runt oss eller donerar till välgörenhet. Flera studier visar nu också att givande är bra [alltså givande] även för givaren; det stärker nämligen både vår fysiska och mentala hälsa. Studier har visat att dessa hälsofördelar kommer från att ge:

  • Sänkt blodtryck 
  • Starkare självkänsla 
  • Mindre depression 
  • Sänt stressnivå
  • Längre liv 
  • Större lycka 
...  En studie visade att de som gav socialt stöd till andra hade lägre  blodtryck än de som inte gjorde det. Stödjande kontakter med andra hjä'lpte också de som råkat ut förhjärtinfarkt. Forskarna upptäckte också att de som la ned tid på att hjälpa andra via samhället eller inblandning i organisationer hade bättre självkänsla, färre depressioner och lägre stress- nivåer än de som inte gjorde det.
Enligt en studie från University of California, Berkeley, där människor som var 55 och äldre som  volontärjobbade för två eller fler organisationer visade sig ha 44% lägre risk att dö under en femårs- period än de som inte var volontärer även när de räknade bort faktorer som ålder, träning, allmänhälsa och negativa vanor som rökning. En forskare fann liknande siffror vid en studie från University of Michigan där äldre hjälpte vänner, släktingar och grannar, eller gav emotionellt stöd till sina partners jämfört med dem som inte gjorde det. Biologiskt kan givande skapa en varm glöd som aktiverar områden i hjärnan som har med njutning, samhörighet och tillit. Det finns bevis för att, när du ger  bort något, bildas mänskligt sekret av må-bra-ämnen i hjärnan, sådana som serotonindopamin,  och oxytocin . När forskare från National Institutes of Health såg magnetröntgen-bilder av sådana som gav till välgörenhet fann de att givande stimulerar belöningssystemet, så att endorfiner skapar ovan nämnda helper’s high. Och precis som andra droger är även det beroendeframkallande."
Snälla nån, så mycket gott som kommer ur det goda med att vara snäll och vänlig!

Inga kommentarer: