torsdag 8 mars 2018

Tarmpåverkan av p-piller

Jag har funderat mycket över hur mina tarmproblem egentligen kunnat uppstå och har nu funnit en trolig förklaring i David Perlmutters och Kristin Lobergs bok Skydda din hjärna: om tarmbakteriernas förmåga att läka och skydda din hjärna , där det finns ett helt avsnitt om just problem som uppsttt av p-piller-användning:
Utdragen ur boken är dåliga men bl a anges att "bland många följder av långvarigt användande (mer än fem år...) finns:
  • Minskning av sköldkörtelhormon och tillgängligt testosteron i blodet. [Det är inte så känt, men brist på sköldkörtelhormon kan innebära trötthet och mindre ork, depression, koncentrationssvårigheter och frusenhet. Senare kan symtomen även innefatta torr hud och torrt hår, förstoppning, viktökning, minnessvårigheter, långsam hjärtrytm, värk i leder och muskler och svårigheter att få barn. Medan bristfälliga testosteron-nivåer hos kvinnor kan innebära  onormalt torr hud och sprött hår, både på huvudet och kroppen. Dessutom brist på muskeltonus i urinblåsan och bäckenbotten, vilket leder till inkontinens eller urinläckage. Också mentala förändringar som humörsvängningar, brist på vitalitet och energi, liksom på mental skärpa samt en minskad känsla av allmänt välbefinnande. Därutöver (givetvis) minskad sexlust och örlust av känslighet i genitalier och bröstvårtor.]
  • Ökad insulinresistensoxidativ stress och tecken på inflammation
  • Brist på vissa vitaminermineraler och antioxidanter"
Där står vidare att ”en av de vitaminer p-piller kan ge brist på är B6en kofaktor för tillverkning av serotonin [som jag skrivit massor om] och GABA [=gamma-aminosmörsyrasom anses vara "det viktigaste begränsande ämnet hos det limbiska systemet {känslohjärnan}] två molekyler som är viktiga för hjärnans hälsa. På senare tid har forskare också upptäckt att användning av p-piller också kan kopplas till inflammatorisk tarmsjukdom och i synnerhet en ökad risk för Crohns sjukdom
[GABA verkar minska intensiteten hos hjärnans respons på stimulerande impulser. Inom läkemedelsbranschen används {benzodiazepiner som Librium, Xanax, Valium m.fl. för att uppnå samma effekt, , men dessa ger andra mycket svåra bieffekter vilket däremot inte intag av GABA gör}.  Terapeutisk användning GABA anses minska produktion av neurotoxiner som ger sig till känna bl.a. genom muskelsmärtor och sömnbesvär... reglerar nervfunktionen... GABA kan vara lugnande vid maniskt beteende, ångest, schizofreni, epilepsi och högt blodtryck. Den har en bra effekt vid förstorad prostata, genom att stimulera utsöndring av prolaktin från hypofysen, vilket minskar dess storlek. Det har nyligen upptäckts att denna aminosyra är viktig även vid kroniskt trötthetssyndrom." } Den kan också bildas av TeaninGABA är dock omstritt och det anses också att upplevda effekter  med det beror på placebo.
I ett försök från 2012 lett av dr Hamid Khalil en docent och forskare i gastroenterologi vid Massachusetts General hospital [i Boston] granskade forskarna insamlade data från 233000 kvinnliga deltagare i den stora undersökningen US Nurses Healthstudies som pågick mellan 1976 och 2008. När man jämförde kvinnor som aldrig använde p-piller med kvinnor som gjorde det fann man att de som gjorde det löpte en tre gånger så stor risk att drabbas av Crohns sjukdom
Pga stora problem med mensvärk och rikliga blödningar har jag ätit p-piller i nästan 30 år så inte undra på mina problem! Ändå har jag vid åtskilliga tillfällen ifrågasatt fortsatt p-pilleranvändning när det kommit rapporter om ökad cancerrisk osv. Mina gynekologer har dock alltid fortsatt medicineringen och lugnat mig med att riskerna inte alls är så stora. Detta tills jag istället satte in spiral här i Simrishamn 2014. Det upplevde jag som enormt lättsamt i och med att jag därmed t o m slapp blödningarna! Jag tog ändå ut spiralen i våras och behandlas numer inte med några hormoner alls, vilket känns oerhört skönt. Känner mig dock förd bakom ljuset i närmare tre decennier, men det är inget att gräma sig över så här i efterhand; gjort är gjort!
Lyssna dr David Perlmutter resonera om p-piller
och bakterier i tarmarna ovan

Han sammanfattar långtidsanvändning av p-piller så här: "Allt fler kvinnliga patienter frågar mig om långtidseffekterna av p-piller magbakterierna i deras kroppar. Bortom det, vad betyder det när dessa kvinnor bestämmer sig för att de vill bli gravida? Vetenskapen är fortfarande osäker och vi har inte alla svar än, men du kan ändå agera proaktivt gällande din hälsa".

Inga kommentarer: