lördag 8 juni 2013

Retirering enda vägen framåt

Ibland är det enda sättet att ta sig framåt att stanna upp och backa en bit, innan man på nytt kämpar sig vidare framåt.
Ibland måste vi backa för att kunna ta oss framåt
Bild lånad från slotcardigest.com
Om vi envist fortsätter framåt utan att se oss om kommer vi bara att ta oss i mål med en väldig tur eller skicklighet. Risken är stor att vi istället kör antingen i diket eller huvudet rakt i väggen med ett brak som får stjärnor att dansa framför våra ögon.

Det kanske inte är så viktigt för oss det där vi försöker uppnå när vi tänker efter? Kanske är kampen bara försök att bevisa något för omgivningen eller oss själva? Om vi kommer fram till att det är så eftersträvansvärt som det känts dittills får vi också nya perspektiv på det av eftertanken; kanske blir det det väldigt mycket enklare om vi prövar på nåt helt annat sätt?

Inga kommentarer: