lördag 8 juni 2013

Hjärnceller nybildas under hela livet

Vetenskapsradion rapporterade härom dagen något som under lång tid ansetts vara helt omöjligt eftersom man trott att hjärnceller inte kan nybildas under livet. En ny studie från Karolinska Institutet visar dock att uppemot 1 400 nya nervceller bildas varje dygn, och att den tillväxten pågår ända ända tills vi dör. Uppemot en tredjedel av nervcellerna i hippocampus, som har hand om våra minnen, återbildas under vår livstid.
Amygdala och hippocampus ligger tryggt
inbäddade i hjärnan. Bild lånad från editthis.info
Jonas Frisén, som är professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet  och författare till den nya studien berättar i Vetenskapsradion som du kan höra här:
- När nytt DNA görs så byggs Kol-14 in i DNA-kedjan, med en koncentration som motsvarar den i atmosfären vid den tidpunkten. Och på det viset får man en sorts datummärkning inskriven i DNA:t i cellkärnan.

Det är enbart i hippocampus forskarna kunnat konstatera nybildningen av nervceller.  Tidigare har man studerat hjärnbarken och även den så kallade luktbulben, men utan resultat. På frågan varför enbart i hippocampus  och vad vi ska ha de nya nervcellerna till svarar Frisén att försök på möss tyder på att när ny information och nya intryck tillförs så behövs nya nervceller för att hantera och sortera informationsflödet:
- En funktion de har är att särskilja väldigt snarlika intryck, till exempel att skilja på två stycken snarlika blommor eller två musikstycken.
Studien  presenteras i senaste numret av tidskriften Cell, och den överensstämmer med en studie på möss gjord av forskare vid universitetet i Dresden. De studierna visade att tillväxten av nya nervceller kan stimuleras av motion och intellektuella utmaningar. Att man alltså kan träna hjärnan till att få nervceller att nybildas! Det om något bör vara ett skäl att börja träna!
professor Jonas Frisén på bild lånad från ki.se foto: Camilla Svensk
- Om man stoppar in ett ekorrhjul till möss så gör bara den frivilliga löpningen att dom får nästan en fördubbling av nervcellsnybildningen, säger Jonas Frisén. Han menar att upptäckten kan få betydelse för framtida behandlingar av psykiska sjukdomar, som exempelvis depression.

"Mycket tyder på att det finns ett samband mellan nybildning av nervceller och psykiskt välbefinnande. Det skulle då vara möjligt att ta fram behandlingar som särskilt riktar in sig på att stimulera tillväxten av nya nervceller i hippocampus  För Jonas Frisén personligen betyder genombrottet att en teori som han länge gått och burit på visat sig stämma och sånt är ju såklart drömmen för en forskare.
- För mig är det väldigt stort. Vi har kämpat väldigt länge med det här och jag tycker vi nu har fått en väldigt god bild av nervcellsnybildningen i den vuxna hjärnan. --- Vi är intresserade av att försöka förstå om sjukdomar hos människan är relaterat till nervcellsnybildning. Vi kunde se att det finns stora variationer i mellan människor, och vi vill gärna veta om till exempel depression är relaterat till förändringar i nervcellsnybildningen."
Karin Bojs tillade i söndagens DN att "faktorer hämmar [min kursivering] tillväxten av nya nervceller. Dit hör svår stress och att leva  i en torftig och ensam miljö. Faktorer som däremot gynnar  [min kursivering] de nya  nervcellerna är trevligt sällskap,  att leva i en rolig och stimulerande  miljö med utmaningar och leksaker, antidepressiv medicin och  motion." Eller med mina egna ord ska man passa se till att njuta också för nervcellernas skull. Bra att veta, eller hur?!

Inga kommentarer: