lördag 15 juni 2013

Om OM-mantrat

eller om som vi västerlänningar skriver för att kunna uttala det, är sanskrit och används för att sammanfoga självet med omvärlden till en enhet.
Det tecken som också kan betyda utmärkt här i
västvärlden är helhetens   sanskrit!
eller om  "är det perfekta ljudet som omsluter alla ljud och som för samman och manifesterar världsalltet" enligt dr Madan Kataria när jag besökte honom i Mumbai i november 2001. "Alla andra ord kommer ur om, det avviker från helheten och kan inte heller föra samman allt lika perfekt ordningsamt inom psykologin som om självt. Om är en vibration som perfekt överensstämmer med sin egen mening.
 på draperiet för min ytterdörr i hallen
Att vara frisk är att vara hel och därigenom också helig. För att finna denna helhet i varje cell av kroppen bör man ljuda om. 
Vi kan säga att ljudandet av om är ett av de bästa sätten att förena vibrationerna med mångfaldigheten i skapelsen. Varje cell i kroppen genljuder av vibrationerna genom om."
Nu vet ni det mesta om ॐ om!

शुभरात्री संदेश uttalas [Shubha ratri] och betyder god natt, på sanskrit också det.

Inga kommentarer: