onsdag 5 juni 2013

Frön av missnöje

EU har kommit med ett förslag till frölag, som verkligen fått irritationen att gro bland Sveriges hobbyodlare. Detta eftersom utbudet riskerar att bli mindre i och med att försäljningen begränsas. EU-kommissionen får (på nytt) svidande kritik eftersom en expert är hämtad direkt från industrin, som därigenom kunnat få en närmast skräddarsydd lag. Det rapporterade PeaNilsson om så här i söndagens DN.
Jag sorterar mina fröer för att hålla mig ifrån att okynnesodla
"Lagförslag får missnöjet att gro bland odlare i EU
---  EU-kommissionen har lyckats reta upp miljontals odlare med förslaget till ny frölag. Även om förslaget ger hemmaodlare och småföretag större frihet an den nuvarande lagen spirar missnöjet.
– Ursprungsförslaget var sa företagsvänligt och anpassat att kommissionen kände sig tvingad att rätta till det något. Det är i det närmaste skräddarsytt for att skydda företagen som dominerar den här sektorn, säger Carl SchlyterEU-parlamentariker för MP.
Han är också kritisk till valet av expert, fransyskan Isabelle Clement-Nissou, som har direkta kopplingar till den franska kommersiella fröindustrin. I ett brev till EU-kommissionären Tonio Borg påvisar Corporate Europé Observatory, en organisation som granskar lobbyverksamheten i EU hennes dubbla roller och kräver att hon ersätts av någon oberoende.
fler vackra frön; bond- o purpurbönor, purjo, spenat och koriander.
Allt utom bönorna sätts nog i köksfönstret när jag kommer hem till midsommar
– Hon jobbar för en organisation som fröindustrin i Frankrike själv skapat. Normalt sett använder sig kommissionen av nationella experter men de ska vara neutrala tjänstemän, säger Carl Schlyter som ar starkt kritisk till kommissionens agerande.
– Det här är ytterligare ett fall av bristande kontroll frän kommissionens sida.
När den nuvarande lagstiftningen kom möttes den av kritik från odlarhall, fröbytarorganisationer och småodlare som kände sig trängda av restriktionerna när det gällde rätten att byta och sälja fröer i mindre skala.
Samma oro har funnits inför det nya lagförslaget som dock efter protester i vissa fall föreslår förändringar for att underlätta for småskalig verksamhet. Carl Schlyter menar att trots de sena förbättringarna finns en uppenbar risk for att sortrikedomen kommer att begränsas.
– Det finns en absolut risk for biologisk utarmning med lagen. Det har ar en hjärtefråga for många människor, vad man vill odla och var. Vi har väntat så länge på en lag som underlättar for lokala varianter, säger han.
Rainer Hertel, medlem i odlarföreningen Sesam och ivrig fritidsodlare, delar Carl Schlyters farhågor.
– Det ar inte sant som sa manga tror att det blir förbjudet att odla med de fröer vi vill. Däremot blir det begränsningar när det gäller försäljning av fröer även om det gjorts eftergifter for mindre företag.
– För många som säljer i mindre skala blir det en stor administrativ borda och i vissa fall förenat med stora kostnader om man vill få en frövariant godkänd. Det blir ett mer ensidigt utbud och många sorter kommer att försvinna från marknaden, är Rainer Hertels  bedömning. 
ur DN 2 juni 2013
Jenny Wik Norling säljer fröer på nätet sedan sex år tillbaka. Hon är mer orolig för hur Jordbruksverket kommer att tolka den nya lagen an själva lagförslaget. När det förra direktivet kom var det Jordbruksverkets  tolkning av det som skapade problem, anser hon.
– De var mycket strängare an sina kolleger i andra länder. Jag köper en del fröer från England och dem fick jag inte sälja i Sverige. Däremot kunde mina kunder skicka efter dem från England dar de var tillåtna, säger Jenny Wik Norling.
Hon anser att en del kritik mot det nya lagförslaget är överdriven.
– Det finns ingen som lägger sig i vad du odlar i din balkonglåda eller på din trädgårdslott. Och med
brasklappen att om inte Jordbruksverket gör en annan tolkning, öppnar forslaget for att vi mindre
företag till och med kan hålla ett bredare sortiment, säger Jenny Wik Norling."

Sanna Ehdin skrev också om det här i mars, vilket du kan läsa här. Vi får se vad som händer gällande lagförslaget. Det ska verkligen bli intressant med obundna experter!

Inga kommentarer: