tisdag 13 mars 2012

Vanans makt

Läser i gårdagens DN David Brooks artikel med titeln Den machiavelliska frestelsen [frestelsen att nå makt] om vanans makt, som jag även skrivit om tidigare
"På 1800-talet var modellen för hur man blir en god människa hydraulisk. --- Det enda man behöver göra är att säga nej till lättja, lusta, girighet, narkotika och övriga synder.---Den modellen är omodern. För det mesta kan man inte ändra sitt beteende bara genom att bestämma sig för att göra det. Om det vore sant skulle nyårsföresatserna fungera. Att veta vad man ska göra är inte samma sak som att vara i stånd att göra det. -----Viljestyrka är ingen fördämning som håller njutningslystnadens lod tillbaka. Den liknar snarare en muskel [min kursivering] som fort tröttnar. Dessutom är vi sociala varelser. Om alla omkring oss äter för mycket gör vi det troligen också.
faster Nanny spelar orgel för mig och farmor, juli 2000
--- I dag vet vi att den fria viljan är bunden. Folk kan förändra sitt liv, men att beordra förändring är inte så enkelt eftersom mycket, även inom oss själva, ligger utanför vår kontroll.
Till stor del styrs vårt beteende av omedvetna vanor. På senare år har forskarna ägnat stort intresse åt hur
våra vanor formar oss. Det kan man med fördel läsa om i en ny bok, The power of habit, av Charles Duhigg.
Forskare vid Dukeuniversitetet har beräknat att över 40 procent [!] av vår handlingar styrs av vana, inte av beslut. --- Vanor är så djupt präglade i hjärnan att en patient med en hjärnskada kan gå ut i köket och ta fram bröd och smör om han är hungrig, trots att han inte kan säga var köket ligger om han sitter i vardagsrummet[!].
Forskarna har klarlagt vanornas struktur – signal, rutin, belöning. Duhiggs bok handlar om folk som har lärt sig att ingjuta vanor hos andra eller byta dåliga vanor mot goda.---
bild ur DN
Denna forskning för fram till en annan karaktärsmodell. Den gamla byggde på idén om en moralistisk kapten som navigerade själens skepp, den nya bygger på idén om en slug efterföljare till Machiavelli som förfaret manipulerar neuronernas nätverk inom oss.
För att vara efektiv förmodas man kyligt värdera sina egna omedvetna vanor och vanorna hos dem som man har i sin vård. Man förmodas konstruera strategier som förändrar signaler och rutiner. Alla relationer blir lite manipulativa, även den man har med sig själv. Man marknadsför sig för sig själv och försöker väcka vissa reaktioner genom att plantera in [min kursivering] vissa signaler.
---Nervsystemets viktiga vanenätverk bildas inte enbart av rutiner och inte heller kan de sättas ur spel av fnurliga signaler. De är inbrända av känslor och förstärkta av starka begär, till exempel efter beundran och rättrådighet."

På samma sätt kunde min fars faster Nanny, trots långt framskriden senilitet, felfritt spela Rosa på Bal på sin elorgel. Detta fast hon inte kom ihåg att  t ex gå på toaletten, vilket hon bör ha varit ännu mer van vid. Den njutning spelandet gav henne hjälpte henne dock att automatiskt spela.

Intressant vad vanan och njutning kan innebära, eller hur?
All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten! 

Inga kommentarer: