lördag 6 april 2013

Medkänsla ger mer njutning än både sex och pengar

"Vår medkänsla med andra kan frigöra mer dopamin än både sex och pengar"  /neurokirurgen James Doty som presenterades i en artikel om medkänslaSvenska DagbladetDopamin är den signalsubstans som främst kopplas samman med just njutning.

Doty är är alkoholistbarnet som blev neurokirurg och startade ett forskningscenter för medkänsla, altruism och osjälviskhet, Center for Compassion and Altruism Research and Education, CCARE, vid Stanford universitetet i USA 2007.

När han var 13 började en kvinna i kvarterets trolleributik undervisa Doty i medveten närvaro och positivt tänkande. "Från att ha känt sig arg och frustrerad över livets orättvisor började han tänka att han hade fantastiska möjligheter. Han kallar det själv för en förvandling. För att fråga neurologen i honom 44 år senare – vad var det som hände i hjärnan?
–Förmodligen min första erfarenhet av neuroplasticitet." berättar Svenska Dagbladet.

Neuroplasticitet handlar om hjärnans förmåga att anpassa sig till förändringar, vilket innebär att man alltså kan träna hjärnan på samma sätt som muskler. Det är till enorm hjälp efter t ex hjärnskador! Tack vare neuroplasticiteten kunde jag "balansera" de hjärnblödningar jag fick i höger hjärnhalva genom att träna upp den med konst.
"Kärlek och medkänsla är nödvändigheter inte lyx.
Utan dem kan inte mänskligheten överleva"
                                            /hans helighet Dalai Lama
bild lånad från webben
Doty kartlägger medkänslans neurologi från evolutionen och framåt och vill också "skapa en hel träningsrörelse för att vi ska bli bättre på att känna med andra." Något som han, alldeles riktigt, menar inte är konstigare än att gå på gym för att träna musklerna. För precis som musklerna blir starkare av träning blir även våra nervsignaler snabbare. Man brukar säga att medkänsla väcks av andras lidande och att man vill försöka göra något åt det, medan empati "bara" är förmågan att kunna känna med andra. Forskningsresultat visar att de positiva effekterna av att öva upp sin medkänsla bl a innefattar att kunna stå emot negativ stress bättre, få mindre ångest och bättre immunförsvar.

Därför tycker jag nu ännu mer synd om alla okänsliga psykopater, som ju bl a definieras just av oförmågan till medkänsla. Deras "snabba kickar" av bl a pengar och/eller sex är inte mycket värda utan förmågan att just kunna uppleva den ytterligare njutning just medkänsla ger! Jag som tänkt försöka vara lite egoistisk ett tag, men en sak är i a f säker; att jag upprätthåller mitt problemlösar-förbud när det gäller andras problem än mina egna! Har t o m hänvisat till mitt blogginlägg om det när folk bett om råd, men en del tror att jag fortfarande tänker lösa problem oombedd, men tji fick hen!

Inga kommentarer: