onsdag 30 oktober 2013

Nedmonterat här: Kulturens kraft inom vården

Jag har själv fantastisk erfarenheter av hur oerhört bra kultur, som i mitt fall konst, fungerar efter svåra skador främst i hjärnan. Nu, drygt 18 år efter att jag fick Konst på Recept, fast då hade det inget namn, uppmärksammas det stort också i DN under titlarna Kultur ett outnyttjat vårdverktyg och Kulturens läkande kraft i tisdags.

Kultur ett outnyttjat vårdverktyg står det: "En strid ström av vetenskapliga undersökningar visar att kultur kan läka sjuka. Men kunskapen används sällan i vården. Nu satsar Stockholms landsting på webbsajten 'Den kulturella hjärnan' för att få in musik och dans i vården." Tänk att Jämtlands läns landsting var hela 18 år före Stockholm här! I alla fall i mitt fall! Det värsta är dock att nu verkar satsningar som dessa stå långt bortom vad Jämtlands läns landsting kan erbjuda. Rehab-centrum har bara en läkare varannan vecka och de har knappt resurser att ens ge nödvändig hjälp. Det är konstigt. Så här säger nämligen Gunnar Bjursell, som är professor emeritus vid Karolinska institutet och redaktör för projektet Den kulturella hjärnan till DN:
– Målet är att slå undan benen på alla kritiker som menar att detta med hjärnforskning bara är flum, där målet är att på ett populärvetenskapligt sätt föra ut de senaste forskningsrönen om sambandet mellan kultur och hälsa. Vi vill på det här sättet visa på kulturens enorma betydelse för vårt välmående. Ta till exempel hur musik både kan stimulera lärande och dämpa smärta.

Ur Året Runt #23/2004. Om du klickar här
öppnas en större bild så du kan läsa!
Det är så sorgligt att här bara dragits ned, när vi nu var sådana föregångare! Bjursell tror nämligen på att ge politiker rent krassa ekonomiska argument för att kultur lönar sig, som att dans kan förebygga benbrott hos äldre och därmed spara staten en halv miljon kronor. Dessutom är det, som han säger, helt biverkningsfritt, så då lönar det sig. Så här säger han;
 – Politiker har generellt svårt att satsa förebyggande, utan kommer i stället med insatser i efterhand. Men det lönar sig att satsa förebyggande. Ta en av våra absolut största kostnader inom sjukvården – den för mental ohälsa. Här räcker det inte med tabletter utan man måste arbeta mer preventivt med insatser, som exempelvis kultur.
Riksdagsledamoten Anne Marie Brodén (m), som "är ordförande för initiativet Föreningen Kultur och Hälsa i Sveriges riksdag och menar att även om vi i dag känner till kulturens positiva effekter på hälsan kan det dröja ett tag [sic!] innan de kommer till användning. " I Jämtland var vi tidiga men har nu hamnat helt på efterkälken! Det är så sorgligt att jag bara vill gråta.

Kulturens läkande kraft berättas om Musikterapi som är en viktig del av ­rehabiliteringen på Dalheimers hus. Även musik och handklappningar sysslade vi med på Öppen Rehab för 20 år sedan, men inte vad jag minns som musikterapin RGRM. Du kan läsa mer om det här!

Vidare om det fantastiska med kultur i vården ur DN:
"Andra exempel på forskning Argentinsk tango I en amerikansk studie med Parkinsonpatienter fick den grupp som dansade argentinsk tango två gånger i veckan en tydligt förbättrad balans och finmotorik, jämfört med de patienter som inte dansade.  Musikträning för barn En studie på amerikanska Northwestern University visar att musikträning i barn­domen bidrar till en bättre perception av ljud senare i livet, i och med att hjärnan genom det tidiga musicerandet tränas till en "robustare" ljud­uppfattning.  Underlättar efter stroke 

Att lyssna på musik kan enligt en finsk studie på Helsingsfors universitet underlätta den kognitiva återhämtningen efter en stroke. Det gäller dock enbart musik man själv fått välja och som man själv uppskattar.  Körsång mot inflammation Regelbunden körsång kan motverka inflammationer och lindra besvären för IBS-patienter, visar en studie vid Karolinska institutet. Att sjunga i kör påverkar även hjärtats rytm och får kördeltagarnas hjärtan att slå i takt med varandra.  

Konst triggar hjärnan En amerikansk undersökning visar att hjärnans belöningssystem triggas i högre grad när vi ser ett verkligt konstverk, än om vi enbart ser ett foto av verket. Museum of Modern Art har sedan 2006 lett konstvisningar för demenssjuka, något som även spritt sig till svenska museer som Nationalmuseum.  

Musicerande sänker stress Extra musikundervisning visade sig i en studie på Karolinska institutet bidra till lägre stresshormonnivåer hos barn, än hos de barn som inte deltagit i den extra musikundervisningen.  Läsning förebygger demens En 21 år lång studie på äldre gjord vid Albert Einstein College of Medicine, New York, visade att regelbunden läsning minskade risken för demens med 35 procent. Att dansa regelbundet visade sig minska demensrisken med hela 74 procent.  

Ny musik stimulerar När vi lyssnar på ny musik stimulerar det hjärnans belöningssystem på samma sätt som mat eller sex visar en studie vid McGill University, Montreal. Man har tidigare också kommit fram till att tonerna av ens egen favoritmusik stimulerar dopaminproduktionen på samma sätt som exempelvis kokain."

Inga kommentarer: