tisdag 19 mars 2013

Dripp-dropp-dripp-dropp

I förbigående vill jag nämna att vattnet frusit i brunnen på landet, men det gick att tina upp efter några timmar. Under tiden fick vi åter möjlighet att betänka hur viktigt det är med rent vatten, precis som för drygt två år sedan.
Härligt med en gammal hederlig vattenpump i sådana lägen!
Nu gick det att tina upp i brunnen efter ett par timmar och glädjen var enorm när det åter kom vatten ur kranen. Bara en sådan sak...

Inga kommentarer: