måndag 28 februari 2011

Mindfulness för lycka och mot depression och stress

Jag hävdar med bestämdhet att det absolut viktigaste för att uppnå lycka är att vara närvarande och att leva här och nu. Det är något som kan uppnås genom Mindfulness om man annars har svårt för det.
Meditationstekniker liknande den som i väst blivit populär under begreppet Mindfulness har ­använts inom buddismen i 2 500 år. (Precis som det som kallas New age snarare är frågan om urgamla tekniker.) Mindfulness översätts med ”medveten närvaro utan att döma” och är en del av buddismens förhållningssätt till livets lidande.
Mindfulness
handlar om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Vid Mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta. Mindfulness förbättrar arbetsminnet, uppmärksamhet och psykisk balans Mindfulnessträning hjälper oss till ett ökat välbefinnande och ett rikare liv, där vi lättare kan ta tillvara på varje ögonblick istället för att slukas upp av tankar på det som varit eller oro kring vad som ska komma. 
Forskningen visar dessutom att 8 veckors Mindfulnessträning har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner. Nu finns en metod mot ­depressioner som kombinerar Mindfulness och kognitiv terapi – Mindfulness Based Cognitiv Therapy (MBCT) – medveten närvaro och acceptans med fokus på tankemönster. Den har utarbetats bland annat av den brittiske psykologiprofessorn Mark Williams vid University of Oxford. 
bild lånad från http://trikonansan.blogspot.com
Jag lånar text från Wikipedia:
Mindfulness (Buddhism), Medveten närvaro eller mindfulness (PalisatiSanskritsmṛti) spelar en central roll inom buddhistisk meditation där man framhåller att "korrekt" eller "riktig" mindfulness (Palisammā-satiSanskrit samyak-smṛti) är den kritiska faktorn på vägen till frigörelse och påföljande upplysning.
Mindfulness (psykologi), Det handlar om att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro och icke-dömande. Det är inte en metod, utan snarare handlar det om ett förhållningssätt som följer med människor i livets olika arenor. Allt ifrån kognitiv beteendeterapi, meditation och filosofiska forum, till kurser som handlar om självkännedom, ledarskapsutveckling och konflikthantering har anammat dessa tankar. Mindfulness även hjälper vid följande problem:
Missbruk och beroende   Sömnbesvär   Psoriasis   Fibromyalgi   Cancer   Ätstörning   Sexualitetsproblem
Det finns några centrala metoder man använder inom medveten närvaro:
Andningsankaret (att betrakta andningen påstås ge en samlande och fokuserande effekt, lugna sinnet och göra människor mer närvarande)
Medveten Yoga (en enkel form av yoga som trycker mer på närvaron i rörelsen än att man utmanar sig själva i ställningen)
Meditation (används för att stilla tankarna och fokusera)
Gående meditation (samma sak som ovan, men man går mycket långsamt, med intentionen att vara djupt medveten om varje steg)
Formeln SOAL (Stanna upp, Observera, Acceptera, Låt gå)
Källor: svd.sewikipedia.orgtrikonansan.blogspot.comwww.mindfulness.se och www.lakartidningen.se


All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: