onsdag 24 juni 2015

Sommarsolståndet vid Ales Stenar!

I söndags befann jag mig äntligen vid Ales Stenar under sommarsolståndet. Det är ett ögonblick jag drömt om att få uppleva ända sedan jag var ung (det ni), så det kändes inte bara magiskt, utan fantastiskt!
Ja, jag kom faktiskt fram precis vid 16,38, som var själva tidpunkten för just sommarsolståndet (bilden ovan) i år, men precis då var det molnigt.
En kort stund senare blev det dock soligt och jag kunde med egna ögon konstatera att skuggorna från stenarna verkligen föll med 90° vinkel mot stenarna, vilket jag (rent amatörmässigt) uppfattar som ett tecken på att det verkligen är en solkalender à la Stonehenge.
Där var en del människor där. Någon som satt och mediterade vid en av stenarna och en grupp som satt och trummade, men de flesta gick mest omkring och verkade försöka uppleva känslan där. Exempelvis var det några tyska grupper där, men jämfört med trängseln vid Stonehenge (som du kan se om här) var där i det närmaste ödsligt, till min lättnad...
Inifrån själva stensättningen Ales Stenar är utsikten så här mäktig över Östersjön, så det är lätt att förstå varför platsen varit så viktig. Faktum är att det påminner lite om känslan vid Goda Hoppsudden, eller snarare uppifrån Tafelberget ovanför i Kapstaden, slog det mig.
Vid parkeringen i Kåseberga sitter numer stora informationstavlor om monumentet på åsen. Jag vet inte hur länge det suttit uppe för tidigare har jag inte gått upp därifrån.
Nu finns faktiskt forskning som visar på en stor samstämmighet mellan Ales Stenar och Stonehenge, vilket det finns information om på baksidan av informationstavlorna ovan i Kåseberga!
Där kan man bl a läsa att med "Ales Stenar [finns] en tydlig megalitisk koppling till 2300 år äldre Stonehenge". Alltså precis vad jag funderat över och undrat om!
detalj från bilden vid informationstavlan
Här är en närbild av just "Från Stonehenge till Stonehenge Grundplan[en som] avslöjar de geometriska och astronomiska likheterna". (Texten har jag lånat från en pdf-fil om just Kopplingen mellan Ales stenar och Stonehenge:" "Med sin megalitiska yard (MY) som förebild genomförde professor Alexander Thom 1973 den första noggranna uppmätningen av Englands nationalmonument Stonehenge. Tidigare hade Alexander Thom undersökt över femhundra brittiska stencirklar och funnit att man vid byggandet måste ha använt en längdenhet som var 2,72 fot, vilket motsvarar 0,829 meter. 
detalj från bilden vid informationstavlan
Stonehenge med sin stationsrektangel bekräftade denna enhet, vilket också Ales Stenar gör. En tredjedel av de stencirklar som Alexander Thom gjorde uppmätningar i var inte runda, utan hade närmast en geometri som kan härledas från Pytagoreiska trianglar, vars sidor beräknade hela antalet megalitiska yard. Några stensättningar, exempelvis Castle Rigg, hade sin geometri kopplad direkt till astronomiska riktningar för solen och månen, ett förhållande som enligt astronomisk forskning även gäller för Stonehenge."
Jag kom senare på att det intressanta egentligen skulle ha varit att befinna sig där precis när solen gryr och går ned, eftersom det bör vara efter just de två punkterna det är byggt, med tanke på just Stonehenge. Jag kan dock säga att nu behöver jag inte åka dit och kolla det, för all denna nya forskning innebär ju att det (väl?) redan är kollat och verifierat!
detalj från bilden vid informationstavlan
T o m en bild av soluppgången vid sommarsolståndet finns på informationstavlan i Kåseberga (se ovan!)! Jag vet att det tidigare varit ett bråk mellan guiderna där, men det tycks nu vara löst i och med att denna information kommit upp. Det måste ju innebära att Bob Lind bevisats ha rätt om att det är en astronomisk kalender. Annars borde inte informationstavlorna ha fått sättas upp väl? Är det inte häftigt, så säg?!?

Inga kommentarer: