måndag 1 december 2014

Carl Milles ängel, systrar och S:t Nicolai

Skulptören Carl Milles har ett särskilt förhållande till Simrishamn och S:t Nicolai kyrka. Mest känd är kanske Milles för Orfeusbrunnen på Hötorget i Stockholm och Millesgården på Lidingö. Liksom Poseidon med brunnskar på Götaplatsen i Göteborg. Han har också gjort enormt mycket mer både i Sverige och internationellt. och var under 1900-talets första hälft den skulptör som mest dominerade Sveriges konstliv. Därför är hans offentliga verk många såväl i Sverige som utomlands. 
Carl Milles utbildades nämligen bl a på Beaux-Arts i Paris för Auguste Rodin och på studieresor till Tyskland, Nederländerna och Belgien. Han slog igenom med ett monument över Sten Sture i Uppsala och ställde ut på Världsutställningen i Paris år 1900 och har senare även tillägnats en separatutställning på Tate Gallery i London. Han var även professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan och sm lärare vid Cranbrook Academy utanför Detroit, USA. Han.var ju den monumentalskulptör som "alla ville ha" då och fick därför de stora utsmyckningsuppdragen på den tiden när väldigt många städer byggdes om, ut och moderniserades.
När Carl Milles besökte Simrishamn lovade han att kommunen skulle få köpa hans skulptur Systrarna (nedan) till bra pris bara betongen på S:t Nicolai kyrka knackades bort. 1953 restes den utanför S:t Nicolai kyrka.
Jag har tyvärr inte hittat någon bild på hur kyrkan såg ut med cementen, men jag tycker att den är oerhört  vacker med bara den uråldriga stenen, så det var bra av MillesÄngel med Trumpet  (ovan) restes 1978 och den är särskilt vacker i mörkret, då den lyses upp och ger en enorm skuggbild på kyrkan tak.
Nedan är en (pixlig) närbild av skuggbilden, som jag alltid hänförs av när jag ser. Första gången såg jag inte ens skulpturen som gör skuggan förrän efter ett tag.
Milles skulptur Systrarna restes redan 1953 på höger sida av ingången till kyrkan (inringad på bilden nedan) och är på det hela taget mer anonym än Ängel med Trumpet.

Den äldsta delen av S:t Nicolai kyrka är koret från 1161, som då troligen bara var ett litet fiskarkapell. Långskeppet färdigställdes på 1200-talet, valven slogs på 1400-talet och tornet samt vapenhuset byggdes på 1500-talet.
Kyrkan är byggd i grå hallasten och utsidan förändrades 1953 när putsen knackades ned så att den ursprungliga fasaden av kvartsit framträdde. Det gjordes alltså när Milles ställde sitt villkor och just det ger kyrkan sin uråldriga yttre karaktär. Dopfunten är från 1100-talet och gjord i kalksten. Under 1600-talets första hälft förnyades kyrkans inredning, så att kyrkan fick ny altaruppsats och predikstol. I början av 1700-talet lät stadens rika köpmän smycka kyrkan med bastanta träfigurer, vackra gravhällar och skimrande ljuskronor. Under 1800-talet skänktes de vackra votivskeppen till kyrkan. Sankt Nikolaus är ju inte bara julens utan också fiskarnas och sjöfartens helgon. 1964 genomgick kyrkan en stor renovering och då kom den nuvarande orgeln också på plats.

Inga kommentarer: