måndag 20 augusti 2012

Musikens underbara under

Musikens makt är större än man kan tro och jag har skrivit lite om det tidigare. Läste nyligen i Aftonbladet och såg denna film om inåtvände demente Henry som totalt förvandlas till en levande uttrycksfull människa direkt när han hör musik från sin ungdom.
Filmen kan du se här nedan:
För några år sedan fick jag delta i ett helt fantastiskt seminarium för människor som jobbar inom neuro-fältet, där flera forskare berättade om vad de arbetade med. Bl a minns jag att  Martin Ingvar var med. Tyvärr kan jag omöjligt hitta allt material därifrån som jag vet att jag sparat. På något "smart" ställe...
Där berättade en kvinnlig forskare, som jag omöjligt kan hitta namnet på (förlåt!) om sin forskning på dementa patienter och musik. Det kan vara Eva Götell, som sin doktorsavhandling från 2003 analyserade tvättning, av och påklädning för gravt dementa personer på ett sjukhem,vars forskning man kan läsa om här. När personalen sjöng sånger från de dementa patienternas ungdom tillsammans med dem kunde de göra t ex sin morgontoalett helt utan hjälp. Fastän de annars var svårkontaktbara.
Jag har också bara positiva erfarenheter av musikens makt.

Inga kommentarer: