lördag 4 augusti 2012

Surrealism - en alternativ verklighet

Jessica Kempe skriver i DN om surrealistiska utställningen Surrealistiska ting, som nu pågår på Mjellby konstmuseum t o m 30 september.
Jag har inte sett utställningen själv, men tycker att hennes beskrivning av surrealism är intressant med tanke på hur allmänheten verkar se på surrealism som konstriktning.
visas på Mjellby konstmuseum t o m 30 september
"Hur blir ett ting surrealistiskt? Det  ligger i ordet. Surrealism. Över realismen. Verkligare än i verkligheten.  Surrealism är varken nonsens eller absurdism. Surrealism uppstår när förbisedda föremål överraskande slår sig  ihop och gör varandra tydliga. Surrealismens  omstörtande kärna var då och är  ännu att leta efter de logiska och meningsbärande, dolda och tabubelagda  förbindelserna mellan tingen, människan och samhället" Jag skulle dock vilja tillägga att surrealism snarare är en alternativ verklighet. Den undermedvetna.
André Bretons Surrealismens Manifest
Surrealism skapades 1924 av André Breton för att synliggöra vårt undermedvetna. Metoder som automatisk skrift användes exempelvis för att komma i kontakt med sitt undermedvetna och det fanns en stor fascination för ockultism inom surrealismen. Inom ockultismen används ju också automatisk skrift, men då för att uppnå andekontakt.

Surrealism har alltså egentligen inget som helst att göra med oväntade kombinationer om de inte på något sätt
visar på ny förståelse för de olika föremålen i fråga genom att kombineras.

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: