tisdag 21 augusti 2012

Rensa enkelt!

Nu har ju inte jag så särskilt stora odlingar, men jag har ändå ett tips gällande ogräset som växer upp överallt, även i små odlingar.
Små färska tistlar är mycket enklare att dra upp en större
som då grävt ned sina långa rötter långt ned i jorden
Om man rensar ogräset direkt när man ser det innan det fått långa rötter är det väldigt mycket enklare. Jag brukar göra det i samband med att jag vattnar. När jorden är blöt är det också mycket enklare att få upp alla rötter också. Det är egentligen samma princip som jag lever efter på det hela. Hellre lite och ofta än mycket och sällan. Kontinuiteten är bekväm för oss vanemänniskor och det hinner inte bli en oöverstiglig uppgift.

Inga kommentarer: