torsdag 16 januari 2014

Neuroplasticiteten bra för nyårslöftena!

Neuroplasticitet är något som är helt fantastiskt. Särskilt med tanke på att vi i skolan fick lära oss att vi aldrig får några nya hjärnceller utan bara förlorar dem under livets gång. Det är tack vare neuroplasticiteten jag har kunnat träna upp min skadade högra hjärnhalva med konst så att balansen mellan den och den oskadade vänstra blivit större och jag därför lever ett fungerande liv efter min olycka. Faktum är att det fungerar rätt likt hur man tränar musklerna; man blir bra på det man gör ofta helt enkelt!
Neuroplasticitet handlar om att trampa upp nya vägar
mellan hjärnans olika delar. Bilden är ett eget montage
DN skrev härom veckan om de numer välunderbyggda teorierna att våra hjärna förändras med anledning av våra erfarenheter under livet. Alla våra vanor, såväl goda som dåliga, finns som "upparbetade vägar och kopplingar i vår hjärna". När vi byter beteende, genom att t ex lära oss nya saker eller övar att tänka på nya sätt skapas nya kopplingar i våra hjärnor. Uttrycket att "nöta in något i hjärnan" är alltså nästan bokstavligt på det sättet att kopplingarna byggs om! Dessvärre kan dock inte hjärnan omprogrammeras snabbt och enkelt utan du måste mödosamt påminna dig själv under åtminstone tre veckor. Hjärnforskaren Martin Ingvar (som jag f ö träffade för snart 20 år sedan) skriver att det tar ungefär  tre veckor att bana in nya rutiner och vanor om du upprätthåller den nya vanan. Sedan kommer det dock att fungera automatiskt sedan! "Den mentala bilden av hur jag trampar upp nya stigar i min hjärna är ganska stimulerande, och något att visualisera för den som ämnar realisera nyligen avlagda nyårslöften" skriver Susanna BirgerssonDN.

Inga kommentarer: