onsdag 22 januari 2014

Ekologisk skolmat nu möjlig offentligt!

Äntligen blir nu ekologisk mat i skolan och på äldreboenden möjlig, tack vare att EU:s regler för offentlig upphandling ändrats. 15 januari röstade nämligen EU-parlamentet igenom nya regler kring offentlig upphandling, alltså när stat, kommun eller landsting köper in. Hädanefter kan myndigheter som upphandlar varor eller tjänster kräva att ett företag har en viss miljöprofil eller följer kollektivavtal, så det räcker alltså inte längre med att de måste vara billigast. Just den regeln har hittills omöjliggjort när kommuner t ex velat köpa in ekologisk eller lokalproducerad mat till exempelvis skolor och äldre­bo­en­den.
Bondbönor, Polkabetor och morötter i gult och violett från Ås trädgård
Hittills har nämligen kommuner som ställt krav som dessa anmälts för brott mot EU:s upphandlingsregler. Dessutom kan sällan små- och medelstora företag leverera varor och tjänster till det offentliga, eftersom jättarna konkurrerar ut dem med sina stordriftspriser. De nya reglerna, som klubbades av EU-parlamentet, har redan fått klartecken av de 28 EU-ländernas regeringar, så att en myndighet får lov att dela upp tjänsterna på flera mindre aktörer, samt ställa andra krav på leverantörerna än lågt pris.
–Om arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal inte följs är medlemsstaten skyldig att vidta åtgärder. Det blir obligatoriskt att respektera gällande kollektivavtal, sade EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) till Svenska Dagbladet och hon var mycket nöjd efter omröstningen i Strasbourg.  När en produkts eller tjänsts miljöpåverkan eller sociala effekter kan tas i beaktande blir det lättare för skolor att köpa in ekologisk mat, och för kommuner och landsting att välja kooperativ eller andra not-for-profit-företag som utförare av välfärdstjänster, fortsatte Ulvskog. Henne satt jag för övrigt bredvid på en middag efter att hon invigt utställningen Environmentality i Umeå, som jag var med i, 2001.

Inga kommentarer: