onsdag 13 februari 2013

Kulturen är värd mer än den kostar enl ekonomisk forskning

Inte särskilt överaskande för mig visar nu John Armbrechts ekonomiska forskning vid Handelshögskolan,  Göteborgs universitet att kulturen är värd mer än den kostar.

– Den grundläggande frågan för samhället är: vad ger pengarna som går till kulturen? Att då bara titta på besökssiffror och vad vi får tillbaka i form av skatter och andra intäkter är ett smalt perspektiv. Kulturen är värd mer än så för oss som individer och samhällsmedborgare, säger John Armbrechts i pressmeddelandet.
John Armbrecht på bild från
Göteborgs universitet
– Avhandlingen handlar om livskvalitet snarare än om ekonomiska effekter. Metoderna i avhandlingen sätter ett värde på sociala, kulturella, hälsorelaterade och andra värden som kultur skapar och ger därmed ett samhällsekonomiskt perspektiv, baserat på individernas upplevda värde. 

I sin forskning använder John Armbrechts flera olika sätt att mäta och beskriva kulturens värde. Till exempel kan även de som inte besöker en viss kulturinstitution uppleva ett värde av den. Enbart möjligheten att kunna göra ett besök, eller att den finns där som en tillgång för kommande generationer är också en typ av värde.

Detta bredare sätt att värdera kultur bör man ta hänsyn till vid beslut om kultursatsningar, menar John Armbrechts vidare. Ett allt för snävt synsätt på ekonomiska effekter riskerar att missa viktiga värden som kulturen skapar. Dessutom är kulturinstitutioners mål inte i första hand är att skapa sysselsättning eller ekonomisk tillväxt utan snarare att skapa livskvalitet.
Som the Hives uttrycker saken ovan Hate to Say I told you So...

Inga kommentarer: