lördag 2 februari 2013

JÄMSTÄLLT bistånd minskar fattigdomen

Det brukar ju påstås att när t ex läskunnighet når flickor så lär de den vidare till resten av befolkningen och jag inbillar mig att det ser liknande ut även ekonomiskt. Tyvärr, med tanke på hur lite av biståndet som går till just kvinnor.
bild lånad från Kooperation utan Gränser
Vill regeringen bekämpa fattigdom måste biståndet nå kvinnorna. ”Gilla” denna status på Facebook så räknas din röst när de konfronterar biståndsministern. Vill du också sprida budskapet? Var med och försök förändra det! Gå in och stöd Kooperation utan Gränsers kampanj för det här.

"70 procent av världens fattiga är kvinnor, ändå har regeringen inte koll på hur mycket av biståndspengarna som faktiskt når kvinnor. Fram till den 8 mars samlar vi era röster för att konfrontera biståndsministern.   – VI VILL ATT MINST 50 PROCENT AV DET SVENSKA BISTÅNDET SKA GÅ TILL KVINNOR."

Inga kommentarer: