måndag 25 februari 2013

Kapprustning i hjärnforskning

Läser i söndagens DN om storsatsningar på forskning på våra mänskliga hjärnor i både Europa och USA. "Det europeiska Human brain project leds i första hand från Schweiz men också av forskare på Karolinska institutet. Budgeten är miljarder euro under tio år och syftet är att simulera hjärnans funktion i en superdator."
bild lånad ur DN "En av de mest detaljerade bilderna som någonsin
tagits av en mänsklig hjärna med så kallad difusions-MRI [sic!].
De gula delarna visar nervbanor som hanterar språket.
Det mörklila området är Brocasområde, som styr vår motoriska
förmåga att tala. Grönt högst upp i mitten av hjässan är motorcenter,
som dirigerar våra viljestyrda rörelser." Foto: VJ Wedeen och
LL Wald, Harvard - HGH and the Human Connectome Project
Ett av de amerikanska projekt som eventuellt får del av den nya miljardsatsning president Barack Obama nämnde i sitt stora tal till nationen förra veckan är ett som redan finns och kallas för Connectome, som du ser exempel av ovan. Flera amerikanska forskargrupper, liksom ett par grupper i Storbritannien och Italien  är inblandade. "Connectome går ut på att med den allra senaste tekniken undersöka hur friska människors hjärna ser ut i vila – och framför allt hur de olika delarna av hjärnan kommunicerar med varandra."

Van Wedeen 
är professor i radiologi på Harvarduniversitetet bidrar till projektet genom att "utveckla ännu vassare teknik för att med mycket hög upplösning avbilda hur hjärnans delar hänger ihop. Metoden kallas för diffusions-MRI. Rent tekniskt avbildar magnet­kameran hur vatten i hjärnan rör sig längs nervcellernas utlöpare.  
– Upplösningen blir bättre och bättre och det går snabbare och snabbare. En avbildning som tar 45 minuter i dag kommer att ta 10 minuter om två år, säger Van Wedeen.
bild lånad från ecuadoruniversitario.com
Van Wedeen är också "utomordentligt kritisk till det europeiska försöket att simulera hjärnan i en superdator.
– Det är alldeles för tidigt! Vi har inte tillräckligt med information för att göra en datasimulering. Vi vet inte än hur hjärnan fungerar. Vad är en tanke? Vad är en instinkt? Vad är motivation? Vi vet inte ens vad ditt minne av farmor är, om det är en cell eller ett nätverk av celler."

Från sextiotalet kapprustade USA och Sovjet till månen och fortsatte sedan genom det Kalla Kriget med kärnvapen. Samtidens "kapprustning", inom hjärnforskningen, är fredligare och blir säkert till större nytta för mänskligheten. Det är en synnerligen spännande tid vi lever i, åtminstone för oss som är intresserade av den mänskliga hjärnan!

Inga kommentarer: